หมายเลข ID หัวข้อ : 00196953 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

บางครั้งการแตะที่ปุ่มปลดชัตเตอร์ใน PlayMemories Mobile ก็ไม่ทำงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในโหมดโฟกัส AF-S, กล้องอาจจะไม่สามารถทำการถ่ายได้ ถ้าหากท่านยกนิ้วของท่านออกจากปุ่มชัตเตอร์ใน PlayMemories Mobile ในระหว่างการใช้งาน AF.
ให้ลองปล่อยนิ้วของท่านบนปุ่มชัตเตอร์ให้นานขึ้นอีกเล็กน้อย หรือลองถ่ายในโหมด MF ดู.