หมายเลข ID หัวข้อ : 00196953 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2019

ในบางครั้งการแตะที่ปุ่มชัตเตอร์ใน Imaging Edge Mobile ไม่ทำงาน

    ในโหมดโฟกัสแบบ AF-S , กล้องอาจจะไม่ถ่ายภาพ ถ้าหากท่านยกนิ้งของท่านจากปุ่มชัตเตอร์ใน Imaging Edge Mobile (ตัวต่อจาก PlayMemories Mobile) ในระหว่างการใช้งาน AF
    ให้ลองปล่อยนิ้วของท่านให้ห่างจากปุ่มชัตเตอร์นานขึ้นเล็กน้อย หรือลองทำการถ่ายภาพในโหมด MF ดู