หมายเลข ID หัวข้อ : 00249754 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/04/2021

แอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) สามารถควบคุมกล้องหลายตัวพร้อมกันได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    แอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ออกแบบมาให้ทำงานได้กับกล้องได้ทีละตัว ไม่รองรับการใช้กับกล้องที่มากกว่าหนึ่งตัวในเวลาเดียวกัน

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องครบทุกรุ่นที่จะใช้ Wi-Fi ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ with Imaging Edge Mobile ได้ ถ้าต้องการดูว่า กล้องของท่านใช้ Wi-Fi ได้หรือไม่ ให้ดูที่ข้อมูลจำเพาะกล้องของท่านที่จะมีอยู่ในคู่มือการใช้งานที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ