หมายเลข ID หัวข้อ : 00142669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2016

วิธีการปิดเสียงปี๊บแสดงการทำงานหรือเสียงการทำงานของชัตเตอร์ในกล้องถ่ายภาพ Cyber-shot

  ถ้าต้องการปิดเสียงปี๊บแสดงการทำงาน หรือเสียงชัตเตอร์ในกล้องถ่ายภาพ Cyber-shot, กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1.  กดที่ MENU.
       ในหน้าจอ Menu.

  2.  กดปุ่มควบคุมไปทางขวา จนกระทั่ง Setup แสดงขึ้นมา, และกดปุ่มอีกครั้ง. 
       เมนู Camera ในหน้าจอ Setup จะแสดงขึ้นมา.

  3.  กดปุ่มควบคุมการดาวน์โหลดเพื่อเลือก Setup 1 ในหน้าจอ Setup.
       เมนู Setup 1 จะแสดงขึ้นมา.

  4.  กดปุ่มควบคุมไปทางขวา, เลือกที่ Beep, และกดปุ่มเลือกทางขวาอีกครั้ง.
       ตัวเลือกเสียงปี๊บจะแสดงขึ้นมา.

  5.  ในตัวเลือกเสียงปี๊บ, ให้เลือกที่ Off, กดที่ปุ่มควบคุมส่วนกลาง.

  6.  กดที่ MENU.
       ในตอนนี้เสียงปี๊บการทำงานหรือเสียงชัตเตอร์จะถูกปิดลง.

  หมายเหตุ:
  ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกเสียงปี๊บที่มีให้:
  -  Shutter: เปิดเสียงการทำงานของชัตเตอร์เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์.
  -  On: ถ้าต้องการเปิดเสียงปี๊บ/ชัตเตอร์ เมื่อท่านกดปุ่มควบคุมหรือปุ่มชัตเตอร์.
  -  Off: ถ้าต้องการปิดเสียบปี๊บ/ชัตเตอร์.