หมายเลข ID หัวข้อ : 00142669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2016

วิธีการปิดเสียงปี๊บแสดงการทำงานหรือเสียงการทำงานของชัตเตอร์ในกล้องถ่ายภาพ Cyber-shot

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการปิดเสียงปี๊บแสดงการทำงาน หรือเสียงชัตเตอร์ในกล้องถ่ายภาพ Cyber-shot, กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1.  กดที่ MENU.
     ในหน้าจอ Menu.

2.  กดปุ่มควบคุมไปทางขวา จนกระทั่ง Setup แสดงขึ้นมา, และกดปุ่มอีกครั้ง. 
     เมนู Camera ในหน้าจอ Setup จะแสดงขึ้นมา.

3.  กดปุ่มควบคุมการดาวน์โหลดเพื่อเลือก Setup 1 ในหน้าจอ Setup.
     เมนู Setup 1 จะแสดงขึ้นมา.

4.  กดปุ่มควบคุมไปทางขวา, เลือกที่ Beep, และกดปุ่มเลือกทางขวาอีกครั้ง.
     ตัวเลือกเสียงปี๊บจะแสดงขึ้นมา.

5.  ในตัวเลือกเสียงปี๊บ, ให้เลือกที่ Off, กดที่ปุ่มควบคุมส่วนกลาง.

6.  กดที่ MENU.
     ในตอนนี้เสียงปี๊บการทำงานหรือเสียงชัตเตอร์จะถูกปิดลง.

หมายเหตุ:
ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกเสียงปี๊บที่มีให้:
-  Shutter: เปิดเสียงการทำงานของชัตเตอร์เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์.
-  On: ถ้าต้องการเปิดเสียงปี๊บ/ชัตเตอร์ เมื่อท่านกดปุ่มควบคุมหรือปุ่มชัตเตอร์.
-  Off: ถ้าต้องการปิดเสียบปี๊บ/ชัตเตอร์.