หมายเลข ID หัวข้อ : 00052794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2019

ฟังก์ชั่น NFC ไม่ทำงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จัดให้เครื่องหมาย NFC Mark (N mark) ของกล้องกับสมาร์ทโฟนให้ตรงกัน, จากนั้น ให้แตะอย่างต่อเนื่อง (1 ถึง 2 วินาที) จนกระทั่ง PlayMemories Mobile™ ของสมาร์ทโฟนเริ่มทำงานขึ้นมา.

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ดาวน์โหลดแอพ PlayMemories Mobile™ มาแล้ว และทำการติดตั้งเข้าไปในโทรศัพท์ของท่าน.

ถ้าหากเครื่องยังไม่มีการตอบสนอง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

 • ถ้าหากใช้เคสหุ้มสำหรับกล้องหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, กล้องนั้นอาจไม่ตอบสนอง.

 • ถ้าหากกล้องนั้นตั้งค่าไว้เป็น Airplane Mode, ฟังก์ชั่น NFC จะถูกปิดการทำงานไป.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับกล้องนั้น ๆ, Airplane Mode อาจจะไม่มี.

 • ตรวจสอบว่า สมาร์ทโฟนของท่านใช้งานกับ NFC ได้หรือไม่.
  สมาร์ทโฟนใดบ้างที่ใช้งาน NFC ได้?

  หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น NFC ของอุปกรณ์ Apple iOS จะใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว (one-touch connection) ไม่ได้. (เมื่อเดือนมิถุนายน 2559)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังก์ชั่น NFC มีการเปิดไว้ในเมนู Wireless หรือ Network Settings ของอุปกรณ์มือถือ.

  หมายเหตุ: วิธีการปรับตั้งจะแตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนนั้น ๆ.

 • ถ้าหากการปรับตั้ง Wi-Fi ของกล้องท่านเป็น OFF หรือตั้งไว้เป็น Multi connection, จะทำให้ PlayMemories Mobile™ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้.
  ให้ตั้งการปรับตั้งของ Wi-Fi ไปเป็น Single connection.