หมายเลข ID หัวข้อ : 00052794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

ฟังก์ชัน NFC จะไม่ทำงานกับ อุปกรณ์มือถือหรือแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  จัดเครื่องหมาย รูปภาพแสดงเครื่องหมายของ NFC (เครื่องหมาย N) ของกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านให้ตรงกัน จากนั้นแตะไว้อย่างต่อเนื่อง (1 ถึง 2 วินาที) จนกระทั่งแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเริ่มทำงาน

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าท่านได้ดาวน์โหลดแอป Imaging Edge Mobile และติดตั้งไว้ใน อุปกรณ์มือถือของท่านแล้ว

  ถ้าหากเครื่องยังไม่คงทำงาน ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ถ้าหากท่านใช้เคสกับกล้อง หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กล้องอาจจะไม่ตอบสนอง
   ในกรณีนี้ ให้ถอดกล้องหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านออกจากเคสนั้นก่อน

  • ถ้าหากกล้องมีการตั้งไว้ที่ โหมดเครื่องบิน (Airplane Mode)ฟังค์ชั่น NFC จะถูกปิดไว้

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับกล้องนั้น โหมดเครื่องบิน (Airplane Mode) อาจจะไม่มีติดตั้งไว้

  • ตรวจดู การตั้งค่าว่าอนุญาตให้กล้องและสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกันได้หรือไม่

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้ง Ctrl with Smartphone ไว้ที่ เปิด (On) ในเมนู ไร้สาย (Wireless)หรือ  (เครือข่าย (Network)) ของกล้องของท่าน

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เมนู (MENU) (เครือข่าย (Network)) → เชื่อมต่อ สมาร์ทโฟน (Smartphone Connect) → การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน (Smartphone Connection) ตั้งไว้เป็น เปิด (On)

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับกล้อง Ctrl with Smartphone Smartphone Connect อาจจะไม่ได้ติดตั้งไว้

  • ตรวจเช็คดูว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านใช้งานร่วมกับ NFC ได้หรือไม่
   โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC มีอะไรบ้าง?

   หมายเหตุ:ถ้าหากท่านต้องการใช้ NFC กับ iPhone ท่านจะต้องใช้เครื่องที่เป็น iPhone 7 หรือ iOS11.0 หรือที่ใหม่กว่า 

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟังค์ชั่น NFC ได้มีการเปิดไว้แล้ว ในเมนู การตั้งค่าของ Wireless Network Settings ของ อุปกรณ์มือถือ

   หมายเหตุ: วิธีการตั้งค่าจะต่างกันไปตาม สมาร์ทโฟน

  • หากการตั้งค่า Wi-Fi ของกล้องของท่าน ตั้งไว้เป็น ปิด (OFF) หรือตั้งไว้เป็น การเชื่อมต่อหลายจุด (Multi connection)Imaging Edge Mobile จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
   ปรับการตั้งค่าของ Wi-Fi ไปที่ Single connection

   หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Wi-Fi ที่ใช้งานได้ จะแตกต่างกันไปตามเครื่องนั้นๆ

  ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ผ่านทาง QR Code ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • QR Code จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลของกล้องเมื่อท่านเลือกที่ ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน (Ctrl with Smartphone) หรือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ (Connection Info) ใน ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน (Ctrl w/ Smartphone) ในกล้องนั้น
  • QR Code จะแสดงในช่องแสดงผลของกล้องเมื่อท่านเปิด Smart Remote Control ในแอป PlayMemories Camera
  • QR Code มีพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของฝาปิดช่องแบตเตอรี่ของกล้อง

  ลองทำการเชื่อมต่อโดยการเปิด Scan QR Code ของกล้องใน Imaging Edge Mobile