หมายเลข ID หัวข้อ : 00261377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

รายการ Imaging Edge Mobile ที่รองรับกล้องต่าง ๆ

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    รายการของกล้องที่รองรับได้ คุณสมบัติ และข้อจำกัดหรือข้อกำหนดกับแอป Imaging Edge Mobile กรุณาอ้างอิงกับ ลิงก์ด้านล่างนี้:

    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/pmm/products.php?area=gb⟨=en&cs_ref=slct_lang