หมายเลข ID หัวข้อ : 00057412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2015

PlayMemories Mobile คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

PlayMemories Mobile เป็นแอพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก Sony ที่จะให้สามารถทำการโอนถ่ายรูปภาพผ่านทางกล้องที่ใช้ทำงานทาง Wi-Fi ได้ ไปยังโทรศัพท์และแทปเล็ตได้ในทันที.

PlayMemories Mobile ยังทำให้ใช้โทรศัพท์หรือแทปเล็ตของท่านเป็นตัวควบคุมระยะไกล (remote commander) สำหรับกล้องได้อีกด้วย สามารถที่จะดำเนินการอย่างเช่น ปลดม่านชัตเตอร์ เริ่ม/หยุดการบันทึก และซูมได้.

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลด PlayMemories Mobile ได้จาก Google Play หรือ App Store.

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์:
www.sony.net/pmm/