หมายเลข ID หัวข้อ : 00158625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ผลออกมาเป็น Failed แต่การตั้งค่าของ Wireless Network จากเราท์เตอร์เป็น OK.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้.

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สามารถเข้าถึงการเชือมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ. ถ้าอุปกรณ์อื่น ไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยระบบ LAN ไร้สาย, แสดงว่ามีปัญหากับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของท่าน และท่่านจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน.
  • แต่ละขั้นตอนเหล่านี้แทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. หลังการทำเสร็จในแต่ละขั้นตอน, ให้ทำการเซ็ตอัปเครือข่ายของอุปกรณ์ไร้สายนั้นอีกครั้งและจากนั้นให้ตรวจเช็คดูสถานะของการเชื่อมต่อดู.

  หมายเหตุ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของ Sony ที่มีความสามารถใช้งานได้กับระบบไร้สาย สำหรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต. ถ้าหากต้องมีการใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำตามขั้นตอนใด ๆ ของด้านล่างนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น ๆ .

  1. ทำการรีสตาร์ทตัวเราท์เตอร์:
   1. ปิดอุปกรณ์ไร้สายนั้นลงไป.
   2. ถอดปลั๊กของทั้งตัวเราท์เตอร์และโมเด็มออก.
   3. ปล่อยทั้งตัวเราท์เตอร์และโมเด็มไว้ โดยถอดปลั๊กไว้นาน 2 นาที.
   4. เสียบปลั๊กของโมเด็มเข้าไป และ จากนั้น ให้เสียบปลั๊กของเราท์เตอร์เข้่าไป.
   5. รอประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้โมเด็มและเราท์เตอร์ทำการรีสตาร์ทอย่างเต็มที่ก่อน.
   6. เปิดอุปกรณ์ไร้สายขึ้นมา.
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ไร้สายนั้นมีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่เป็นของอันล่าสุดไว้แล้ว.

   หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์ไร้สายเป็นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, มีความเป็นไปได้ที่จะเขียนตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ลงแผ่นได้.

   1. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้ากับแจ็คขั้วต่อ LAN โดยตรงชั่วคราว บนอุปกรณ์ไร้สายและตัวเราท์เตอร์.
   2. ทำการเซ็ตอัปเครือข่าย สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้สาย.
   3. ตรวจเช็คและทำการติดตั้งตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ที่มีให้.
  3. ทำตามเอกสารแนะนำของตัวเครื่อง เพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ไร้สายให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.
  4. ตั้งค่าเข้าไปด้วยตนเองให้กับ Primary DNS เป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.4.4 ใน Network Setup ของอุปกรณ์ไร้สายนั้น.

   ข้อสำคัญ: ขั้นตอนด้านล่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเราท์เตอร์. เนื่องจากมีความแตกต่างกันมากมายในตัวเราท์เตอร์, อาจจะจำเป็นต้องอ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้น ๆ หรือติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านในการทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น.

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Dynamic Host Control Protocol (DHCP) ได้มีการเปิดไว้ในเราท์เตอร์ของท่าน.
  6. ปิด MAC filtering หรือ เพิ่ม IP address ของอุปกรณ์ไร้สายนั้นเข้าไปในตาราง DHCP ของเราท์เตอร์.
  7. ปิดการเข้ารหัสของเราท์เตอร์นั้นไว้เป็นการชั่วคราว; ให้เปิดขึ้นมาใหม่หลังการเชื่อมต่อ.
  8. เปิดเราท์เตอร์เพื่อให้ยอมรับทดสอบการสื่อสารของเครือข่าย (network ping).
  9. ถ้าหากเราท์เตอร์ไม่ส่ง SSID ออกมา, ให้ทำการตั้งค่าตัวเราท์เตอร์ให้มีการแสดงออกมาเป็นการชั่วคราว; ท่านสามารถปิดการแสดงชื่อนี้ได้หลังการเชื่อมต่อ. สำหรับทีวี, ให้ตรวจเช็คดูว่า ช่องสัญญาณใด ของเราท์เตอร์ไร้สาย หรือ แอคเซสพอยต์ ที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้.
  10. เพิ่มจำนวนของยูสเซอร์ของ DHCP .

   หมายเหตุ: ตัวเราท์เตอร์อาจจะมีการจำกัดจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้ไว้.

  ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว.