หมายเลข ID หัวข้อ : 00134794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

การเชื่อมต่อ wireless LAN มีความแรงของสัญญาณที่ต่ำ ดรอปหาย หรือ ไม่มีความเสถียร.

  มีการรบกวนจากคลื่นโทรศัพท์ 2.4 GHz หรือ 5 GHz ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเมื่อใช้เครือข่ายไร้สายแบบ 802.11a, 802.11b, 802.11g, หรือ 802.11n (WLAN). มาตรฐานระบบไร้สายเหล่านี้ใช้ความถี่เดียวกัน. อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ Bluetooth, เครื่องเฝ้าดูเด็กทารก, เครื่องเปิดประตูโรงจอดรถ, เตาไมโครเวป หรือเครื่องเล่นไร้สายต่าง ๆ อาจจะทำให้เกิดการรบกวนได้. นอกจากนี้, สายส่งไฟฟ้ากำลังสูง หรือพื้นผิวโลหะเช่นกำแพง หรือโต๊ะ ก็อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนได้. ปัญหาการเชื่อมต่ออาจจะรวมถึง การหยุดชั่วคราว การทำให้เสียระบบ หรือ อาการแปลก ๆ อาจจะเกิดขึ้นได้กับเครือข่ายไร้สายนั้น.

  ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้:

  • ให้เปลี่ยนตำแหน่งของเราท์เตอร์ไร้สายหรือสถานีฐานของโทรศัพท์บ้านแบบไร้สายนั้นใหม่.
  • เปลี่ยนช่องสัญญาณที่ใช้โดยเราท์เตอร์ไร้สายนั้น.  
  • ใช้งานโทรศัพท์นั้นด้วยเสาอากาศที่มีกำลังต่ำลง ถ้าหากมีตัวเลือกให้ใช้ได้.
  • ใช้โทรศัพท์บ้านแบบไร้สายที่ทำงานที่ความถี่อื่นที่ไม่ใช่ 2.4 GHz.
  • จำกัดการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth หรือปิดตัวอะแดปเตอร์ของ Bluetooth ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไปก่อน.
  • ปัญหานี้สามารถจะเกิดได้ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย หรือ เครือข่ายที่เป็น Guest. ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi® ที่มีการรักษาความปลอดภัย (มีไอคอนล็อคกุญแจ) ในรายการของ Wi-Fi settings .

  ข้อสำคัญ:

  • สำหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ไร้สาย หรือแอคเซสพอยต์ ให้ศึกษาจากคู่มือที่ให้มากับอุปกรณ์นั้น หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
  • โทรศัพท์บ้านไร้สาย 2.4 GHz และ 5 GHz จำนวนมาก จะทำงานด้วยสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี การกระโดดของความถี่(frequency hopping). เทคโนโลยีนี้จะใช้ช่วงทั้งหมดของความถี่ที่ใช้โดยอุปกรณ์ไร้สายตามมาตรฐาน 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n ด้วยเช่นกัน. ดังนั้นการเปลี่ยนช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ไร้สาย อาจจะไม่สามารถลดปัญหาการรบกวนได้.