หมายเลข ID หัวข้อ : 00180348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

อุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้สำหรับบราเวียปี 2558

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์รูปถ่าย, เพลง และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพนิ่ง, กล้องถ่ายภาพวิดีโอของโซนี่ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้าไปทางสาย USB (ไม่ได้จัดมาให้) หรือต่อเข้าโดยตรง.
คลิกที่ด้านล่างเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว.

 1. กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
 2. กล้องวิดีโอ Handycam
 3. External Hard Drive
 4. USB Drive

ข้อมูลสำคัญ:

 • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558.
 • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบแล้ว โดยโซนี่ จะพบว่า ใช้งานร่วมกันได้, อย่างไรก็ตาม, ฟังก์ชันบางอย่างอาจจะไม่รองรับ.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านไว้ก่อน. โซนี่ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการเสียหายของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้.
 • ตารางแสดงการใช้งานด้วยกันได้และสเปคต่าง ๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ.
 • อุปกรณ์ทั้งหมดไม่ได้มีจำหน่ายในทุุกประเทศ.
 • กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ 
  ชื่อรุ่น  NTSC/PAL Photo Movie 
  DSC-TX55 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX55 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX50 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX50 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX70 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX70 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX100 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX100 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX150 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX150 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX10V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX10V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX10 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX66 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX66 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX20 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX20 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W610 - JPEG Motion JPEG
  DSC-W630 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W650 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W690 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H90 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-S5000 - JPEG Motion JPEG
  DSC-W620 - JPEG Motion JPEG
  DSC-W670 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-J20 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H100 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-WX170 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX170 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX1 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX1 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX300 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX300 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX30 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX30 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX200 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX80 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX80 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX60 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX60 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W730 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-TF1 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
  DSC-W710 - JPEG Motion JPEG
  DSC-H200 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-RX1R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX1R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 II NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 II PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-QX100 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-QX10 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H300 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H400 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W800 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
  DSC-W810 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
  DSC-W830 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-RX10 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX10 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX60V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX60 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX60V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX60 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX350 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX350 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX220 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX220 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100M3 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100M3 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65V NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65V PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77V NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77V PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5N NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5N PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-7 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-7 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A37 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A37 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A57 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A57 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-F3 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-F3 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99V  NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99V  PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-6 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-6 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3N NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3N PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A58 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A58 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5T NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5T PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-3000K NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-3000K PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-6000 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-6000 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-5000L NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-5000L PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7S NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7S PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCA-77M2 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCA-77M2 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7M2 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
  ILCE-7M2 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
  ILCE-5100 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
  ILCE-5100 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
  NEX-VG20 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20E PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20H NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20HE PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  MHS-TS55 - JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS22 - JPEG MP4(AVC/H.264)


  กลับด้านบน

  กล้องวิดีโอ Handycam
  ชื่อรุ่น  NTSC/PAL Photo Movie
  HDR-TD20 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD20V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD20E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD20VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-PJ760 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ740VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX730E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ720E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX720V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ590V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX590V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX570E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX250 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX250E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ210 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW55VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-AS15 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS10 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
  DCR-SX22 NTSC JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX22E PAL JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6 NTSC JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6E PAL JPEG MPEG2 PS
  NEX-VG900 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30E PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30H NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30EH PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX230 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX220 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX230E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX220E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ220E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX280 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX280E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX380 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX380E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ320E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX510E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX410VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX400E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ510E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ420E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ420VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ780E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ780VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX630V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ630V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-TD30 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD30V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD30E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  HDR-TD30VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
  DEV-30 NTSC JPEG AVCHD, MVC(*2)
  HDR-AS30V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS30V PAL JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-MV1   JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264)
  HDR-PJ800 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ820 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ810 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ810E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ820E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX540 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX535 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX610E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX530E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ540 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ540E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ610E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ530E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX240 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX240E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ240 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ270 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ275 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ240E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ270E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX330 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX330E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ340 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ350 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ340E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ350E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ330E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX420 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
  FDR-AX100 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
  FDR-AX100E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
  HDR-CX900 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
  HDR-CX900E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
  HDR-AS100V   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
  HDR-AS100VR   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
  HDR-AS100VB   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
  HDR-AS100VW   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
  HDR-AS20   JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AZ1   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S

  (*2) : 2D playback


  กลับด้านบน

  Sony HDD
  ชื่อรุ่น
  HD-EG5
  HD-EG5U
  HD-D2A
  HD-T2
  HD-T3
  HD-E1
  HD-D2B
  HD-D3B
  HD-SG5
  HD-S1A
  HD-E2


  กลับด้านบน

  USB Drive
  ชื่อรุ่น
  USM4GR
  USM8GR
  USM16GR
  USM32GR
  USM8GQ
  USM16GQ
  USM32GQ
  USM64GQ
  USM8GT
  USM16GT
  USM32GT
  USM64GT
  USM8GU
  USM16GU
  USM32GU
  USM64GU
  USM4GV
  USM8GV
  USM16GV
  USM8W
  USM16W
  USM32W
  USM64W
  USM8GQX
  USM16GQX
  USM32GQX
  USM64GQX
  USM128GQX
  USM8SA1
  USM16SA1
  USM32SA1
  USM64SA1


  กลับด้านบน