หมายเลข ID หัวข้อ : 00180348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

อุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้สำหรับบราเวียปี 2558

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์รูปถ่าย, เพลง และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพนิ่ง, กล้องถ่ายภาพวิดีโอของโซนี่ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้าไปทางสาย USB (ไม่ได้จัดมาให้) หรือต่อเข้าโดยตรง.
  คลิกที่ด้านล่างเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว.

  1. กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
  2. กล้องวิดีโอ Handycam
  3. External Hard Drive
  4. USB Drive

  ข้อมูลสำคัญ:

  • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558.
  • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบแล้ว โดยโซนี่ จะพบว่า ใช้งานร่วมกันได้, อย่างไรก็ตาม, ฟังก์ชันบางอย่างอาจจะไม่รองรับ.
  • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านไว้ก่อน. โซนี่ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการเสียหายของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้.
  • ตารางแสดงการใช้งานด้วยกันได้และสเปคต่าง ๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ.
  • อุปกรณ์ทั้งหมดไม่ได้มีจำหน่ายในทุุกประเทศ.
  • กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ 
   ชื่อรุ่น  NTSC/PAL Photo Movie 
   DSC-TX55 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX55 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX50 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX50 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX70 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX70 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX100 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX100 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX150 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX150 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX10V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX10V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX10 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX30V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX30V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX30 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX20V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX20V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX20 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX66 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX66 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX20 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX20 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX200V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX200V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX300V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX300V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX300 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX200V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX200V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-W610 - JPEG Motion JPEG
   DSC-W630 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-W650 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-W690 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-H90 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-S5000 - JPEG Motion JPEG
   DSC-W620 - JPEG Motion JPEG
   DSC-W670 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-J20 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-H100 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-WX170 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX170 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX1 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX1 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX300 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX300 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX50V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX50 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX50V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX50 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX30 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-TX30 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX200 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX200 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX80 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX80 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX60 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX60 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-W730 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-TF1 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
   DSC-W710 - JPEG Motion JPEG
   DSC-H200 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-RX1R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX1R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100 II NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100 II PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-QX100 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-QX10 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-H300 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-H400 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-W800 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
   DSC-W810 - JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
   DSC-W830 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   DSC-RX10 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX10 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX400V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX400 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX400V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX400 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX60V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX60 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX60V PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-HX60 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX350 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX350 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX220 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-WX220 PAL JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100M3 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   DSC-RX100M3 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A65V NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A65V PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A65 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A77V NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A77V PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A77 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5N NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5N PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-7 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-7 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A37 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A37 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A57 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A57 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-F3 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-F3 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A99V  NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A99V  PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A99 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-6 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-6 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-3N NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-3N PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A58 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   SLT-A58 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5T NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   NEX-5T PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-3000K NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-3000K PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7R NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7R PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-6000 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-6000 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-5000L NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-5000L PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7S NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7S PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCA-77M2 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCA-77M2 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
   ILCE-7M2 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
   ILCE-7M2 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
   ILCE-5100 NTSC JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
   ILCE-5100 PAL JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD, XAVC S
   NEX-VG20 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG20E PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG20H NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG20HE PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   MHS-TS55 - JPEG MP4(AVC/H.264)
   MHS-TS22 - JPEG MP4(AVC/H.264)


   กลับด้านบน

   กล้องวิดีโอ Handycam
   ชื่อรุ่น  NTSC/PAL Photo Movie
   HDR-TD20 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD20V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD20E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD20VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-PJ760 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ760V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ760E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ760VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ740VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX750 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX750V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX750E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX750VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX730E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX740VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX740E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ710 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ710V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ710E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ720E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ710VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX720V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ590V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ580 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ580V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ580E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ580VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX590V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX580 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX580V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX580E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX580VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX570E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ600 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ600E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ600VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ600V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ260V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ260E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ260VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ260 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-XR180V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-XR180E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-XR180VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX270V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX260 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX260V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX250 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX270E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX260E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX260VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX250E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ210 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ200 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-PJ200E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX210 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX200 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX190 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX210E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX200E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX190E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-GW77V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-GW77 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-GW77VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-GW77E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-GW55VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-AS15 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
   HDR-AS10 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
   DCR-SX22 NTSC JPEG MPEG2 PS
   DCR-SX22E PAL JPEG MPEG2 PS
   DCR-PJ6 NTSC JPEG MPEG2 PS
   DCR-PJ6E PAL JPEG MPEG2 PS
   NEX-VG900 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG30 NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG30E PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG30H NTSC JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   NEX-VG30EH PAL JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
   HDR-CX230 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX220 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX230E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX220E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ230 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ230E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ220E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX290 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX280 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX290E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX280E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX390 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX380 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX320 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX390E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX380E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX320E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ390 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ380 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ390E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ380E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ320E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX430V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX510E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX430VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX410VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX400E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ430 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ430V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ510E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ430E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ430VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ420E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ420VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ790 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ790V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ790E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ790VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ780E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ780VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX630V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ630V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ660 NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ660V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ650V NTSC JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ660E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ660VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ650E PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ650VE PAL JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-TD30 NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD30V NTSC JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD30E PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   HDR-TD30VE PAL JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
   DEV-30 NTSC JPEG AVCHD, MVC(*2)
   HDR-AS30V NTSC JPEG MP4(AVC/H.264)
   HDR-AS30V PAL JPEG MP4(AVC/H.264)
   HDR-MV1   JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264)
   HDR-PJ800 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ820 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ810 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ810E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ820E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX540 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX535 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX610E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX530E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ540 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ540E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ610E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ530E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX240 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX240E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ240 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ270 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ275 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ240E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ270E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX330 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX330E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ340 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ350 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ340E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ350E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-PJ330E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   HDR-CX420 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD
   FDR-AX100 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
   FDR-AX100E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
   HDR-CX900 NTSC JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
   HDR-CX900E PAL JPEG MP4(AVC/H.264),AVCHD, XAVC S
   HDR-AS100V   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
   HDR-AS100VR   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
   HDR-AS100VB   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
   HDR-AS100VW   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S
   HDR-AS20   JPEG MP4(AVC/H.264)
   HDR-AZ1   JPEG MP4(AVC/H.264), XAVC S

   (*2) : 2D playback


   กลับด้านบน

   Sony HDD
   ชื่อรุ่น
   HD-EG5
   HD-EG5U
   HD-D2A
   HD-T2
   HD-T3
   HD-E1
   HD-D2B
   HD-D3B
   HD-SG5
   HD-S1A
   HD-E2


   กลับด้านบน

   USB Drive
   ชื่อรุ่น
   USM4GR
   USM8GR
   USM16GR
   USM32GR
   USM8GQ
   USM16GQ
   USM32GQ
   USM64GQ
   USM8GT
   USM16GT
   USM32GT
   USM64GT
   USM8GU
   USM16GU
   USM32GU
   USM64GU
   USM4GV
   USM8GV
   USM16GV
   USM8W
   USM16W
   USM32W
   USM64W
   USM8GQX
   USM16GQX
   USM32GQX
   USM64GQX
   USM128GQX
   USM8SA1
   USM16SA1
   USM32SA1
   USM64SA1


   กลับด้านบน