หมายเลข ID หัวข้อ : 00136720 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2019

ขนาดใหญ่สุดของไฟล์ที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และค่าความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) ที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้ คือเท่าใด ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขนาดของไฟล์ใหญ่สุดที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และขนาดความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้มีดังนี้:

  ระบบไฟล์ ขนาดไฟล์สูงสุด ขนาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) สูงสุด
  FAT16 2GB ไม่รองรับ
  FAT32 4GB 2TB
  exFAT 16TB 16TB
  NTFS 16TB 16TB

  หมายเหตุ: Sony ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ ถึงการใช้งานด้วยกันได้ระหว่าง BRAVIA และอุปกรณ์ USB ที่ไม่ใช่ของ Sony