หมายเลข ID หัวข้อ : 00136720 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2022

ขนาดสูงสุดของไฟล์ที่รองรับสำหรับ อุปกรณ์ USB และค่าความจุสูงสุดที่จะอนุญาตให้ได้สำหรับไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ ที่เชื่อมต่อกับทีวีนี้คือเท่าใด ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขนาดของไฟล์ใหญ่สุดที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และขนาดความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้มีดังนี้:

  ระบบไฟล์ขนาดไฟล์สูงสุดขนาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) สูงสุด
  FAT162GB2GB
  FAT324GB2TB
  exFAT16TB16TB
  NTFS16TB16TB

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: USB HDDs (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) แบบใดที่ เข้ากันได้กับ Sony Android TV™?

  หมายเหตุ:Sony ไม่อาจจะให้ความมั่นใจได้ ถึงการใช้งานด้วยกันได้ระหว่าง BRAVIA และอุปกรณ์ USB ที่ไม่ใช่ของ Sony