หมายเลข ID หัวข้อ : 00191574 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ขนาดใหญ่สุดของไฟล์ที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และค่าความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้ คือเท่าใด ?

  ขนาดของไฟล์ใหญ่สุดที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และขนาดความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้มีดังนี้:

  ระบบไฟล์
  ขนาดของไฟล์สูงสุด
  ขนาดของฮาร์ดดิสก์สูงสุด
  FAT16
  2GB
  ไม่รองรับ
  FAT32
  4GB
  2TB
  exFAT
  16TB
  16TB
  NTFS
  16TB
  16TB

  หมายเหตุ: โซนี่ ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ ถึงการใช้งานด้วยกันได้ระหว่าง BRAVIA และอุปกรณ์ USB ที่ไม่ใช่ของ โซนี่.