หมายเลข ID หัวข้อ : 00141495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2016

สำหรับทีวีรุ่นปี 2558/2557/2556

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 

รุ่นปี 2559 รุ่นปี 2558 รุ่นปี 2557 รุ่นปี 2556

X70xxD ซีรี่ย์*

X80xxC ซีรี่ย์*

X85xxB ซีรี่ย์

X85xxA ซีรี่ย์

X75xxD ซีรี่ย์*

X83xxC ซีรี่ย์*

X9xxxB ซีรี่ย์

X9xxxA ซีรี่ย์

X80xxD ซีรี่ย์*

X85xxC ซีรี่ย์*

   

X83xxD ซีรี่ย์*

X90xxC ซีรี่ย์*

   

X85xxD ซีรี่ย์*

X91xxC ซีรี่ย์*

   

X93xxD ซีรี่ย์*

X93xxC ซีรี่ย์*

   

X94xxD ซีรี่ย์*

X94xxC ซีรี่ย์*

 

 

X9350D ซีรี่ย์*

S85xxC ซีรี่ย์*

 

 

S80xxD ซีรี่ย์*

   

 

S85xxD ซีรี่ย์*

 

 

 

Z9D ซีรี่ย์*

 

 

 

* : รุ่น Android

x : หมายเลขรุ่น 0 ถึง 9