หมายเลข ID หัวข้อ : 00136733 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

เมื่อฉันถอดอุปกรณ์ USB ออกไป ในระหว่างที่ทำงานอยู่ คอนเทนท์ต่าง ๆ ในอุปกรณ์ USB นั้นเกิดความเสียหาย

    คำเตือน. กรุณาอย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจาก BRAVIA TV ในระหว่างที่คอนเทนท์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์นั้นกำลังทำการอ่านอยู่. ไม่เช่นนั้น, ไฟล์ต่าง ๆ ในอุปกรณ์ USB อาจเสียหายได้.

    กรุณาตรวจสอบว่า ไฟแสดงการเข้าถึงบนอุปกรณ์ USB ไม่ติดสว่างหรือกระพริบก่อนที่จะทำการถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกทุกครั้ง.