หมายเลข ID หัวข้อ : 00189062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ทำไมภาพจึงกระพริบเมื่อฉันเริ่มเล่นหรือ หยุดเล่นคอนเทนท์ HDR ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี . เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือจากโหมด HDR-Game หรือ HDR-Cinema.


สำหรับ X70xxE_X72xE ซีรีส์, X67xxE_X69xE ซีรีส์, X72xF ซีรีส์, และX70xxF_X73xF ซีรีส์:

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี . เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือจากโหมด HDR-Vivid หรือ HDR-Video.