หมายเลข ID หัวข้อ : 00189062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

ทำไมภาพจึงกะพริบเมื่อฉันเริ่มเล่น หรือ หยุดเล่นคอนเทนท์ HDR?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี. เรื่องนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก การเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือ จากโหมด HDR-Game หรือ HDR-Cinema.


สำหรับ XE70xx_X70xxE_X72xE ซีรีย์ และ X67xxE_X69xE ซีรีย์:


เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี. เรื่องนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก การเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือจากโหมด HDR-Vivid หรือ HDR-Video.