หมายเลข ID หัวข้อ : 00189062 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

ทำไมภาพจึงกระพริบเมื่อฉันเริ่มเล่นหรือ หยุดเล่นคอนเทนท์ HDR ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี . เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือจากโหมด HDR-Game หรือ HDR-Cinema.


สำหรับ X70E_X72E, X67E_X69E, X72F, X70F_X73F และ X70G ซีรีส์:

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของทีวี . เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายของโหมดภาพไปเป็น หรือจากโหมด HDR-Vivid หรือ HDR-Video.