หมายเลข ID หัวข้อ : 00201190 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

PlayStation VR รองรับสัญญาณ HDR ได้หรือไม่?

เมื่อเครื่อง PlayStation VR ของฉันเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV, ฉันไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นโหมด HDR ได้ใน PlayStation 4.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การรองรับสัญญาณ HDR จะเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องของ PlayStation VR.

 • ถ้าหากท่านใช้เครื่อง CUH-ZVR1:
  ชุดโปรเซสเซอร์ของ PlayStation VR นี้ไม่รองรับสัญญาณเอาท์พุทของ HDR. (ไม่รองรับ HDR pass through.)
  เพื่อที่จะรับชมภาพคอนเทนท์ HDR ของ PlayStation 4 ใน BRAVIA TV ของท่าน, ให้เชื่อมต่อเครื่อง PlayStation 4 เข้าโดยตรงกับเครื่อง BRAVIA TV ที่รองรับ HDR ได้ โดยใช้สาย HDMI.
   
 • ถ้าหากท่านใช้เครื่อง CUH-ZVR2:
  Processor Unit ของ PlayStation VR จะรองรับ HDR pass-through ได้. 
  ภาพคอนเทนท์ HDR จากเครื่อง PlayStation 4 สามารถจะแสดงผ่าน Processor Unit นี้ได้.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้.