หมายเลข ID หัวข้อ : 00074596 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

มีวิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอ TV ได้อย่างไร.

การเล่นคอนเทนท์ที่เก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของฉันบนหน้าจอ TV.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ต่อไปนี้เป็นสามวิธีการที่แตกต่างกันในการเล่นเพลง, วิดีโอ, และรูปภาพที่เก็บบันทึกโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่านบนหน้าจอทีวี:

 • แสดงหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่านแบบไร้สายโดยใช้ Screen Mirroring.
  กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท → Screen Mirroring → เลือกที่ชื่อ BRAVIA > Xperia คอนเทนท์จะแสดงบนหน้าจอ BRAVIA.
  หมายเหตุ: เลือกชื่อ BRAVIA โดยการสแกนจากอุปกรณ์เพื่อค้นหาและเลือกชื่อ BRAVIA ของท่าน.
 • ถ้าหาก Xperia และ BRAVIA เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านเดียวกัน, ท่านอาจสามารถเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ด้วยฟีเจอร์ DLNA ดังด้านล่างนี้.

  ในโทรทัศน์:
  - กดปุ่ม HOME บนรีโมท
  - ไปที่ ApplicationsAll ApplicationsMedia Player → เลือก Xperia ของท่าน

  ในระหว่างที่เล่นคอนเทนท์ด้วย Xperia:
  - แตะที่ไอคอนของ Throw ที่ด้านบนของหน้าจอ
  - เลือกชื่อ BRAVIA.
  การทำงานของ Xperia อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต. กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ Xperia
 • ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia และ ทีวีได้โดยใช้สาย MHL .

หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดลงจากการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม.