หมายเลข ID หัวข้อ : 00189034 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า ทีวีนี้สามารถตรวจพบคอนเทนท์ที่เป็น HDR ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ XE70xx_X70xxE_X72xE ซีรีย์ หรือ X67xxE_X69xE ซีรีย์, ให้คลิก ที่นี่.

 • ในกรณีของ HDMI, USB

  1. กดที่ปุ่ม i+ บนรีโมทคอนโทรล.
  2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  หรือ

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Setting.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Picture.
  5. HDR-Game หรือ HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

 • ในกรณีของ IPTV

  1. กดที่ปุ่ม Option บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

หมายเหตุ: ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติเมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และคอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR.


สำหรับ XE70xx_X70xxE_X72xE ซีรีย์ หรือ X67xxE_X69xE ซีรีย์:


 • ในกรณีของ HDMI, USB, Digital-RF

  1. กดที่ปุ่ม i+ บนรีโมทคอนโทรล.
  2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  หรือ

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Setting.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Picture.
  5. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

 • ในกรณีของ IPTV

  1. กดที่ปุ่ม Option บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

หมายเหตุ: ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติ เมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และ คอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR.