หมายเลข ID หัวข้อ : 00189034 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าทีวีนี้สามารถตรวจพบคอนเทนท์ที่เป็น HDR ได้ ?

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้เครื่อง X67E_X69E, X70E_X72E, X72FX70F_X73F, หรือ  X70G ซีรีส์,ให้คลิก ที่นี่.

  • ในกรณีของ HDMI หรือ USB, ให้ทำตามขั้นตอน A, B หรือ C.
  • ในกรณีของ IPTV , ให้ทำตามขั้นตอน C.
  • สำหรับทีวีที่ออกวางจำหน่ายในปี 2018 หรือที่ใหม่กว่า, ให้ทำตามขั้นตอน A หรือ C.

  ขั้นตอน A

  1. กดที่ปุ่ม i+ บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  ขั้นตอน B

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Setting.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกไปที่ Picture.
  5. HDR-Game หรือ HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

  ขั้นตอน C

  1. กดที่ปุ่ม Option บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. HDR-Game หรือ HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

  หมายเหตุ:

  • ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติเมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และคอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR .
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องนั้น ๆ ทีวีอาจจะตรวจไม่พบคอนเทนท์ HDR จาก USB ก็ได้.

  สำหรับเครื่อง X67E_X69E, X70E_X72E, X72F, X70F_X73F, หรือ X70G ซีรีส์

  • ในกรณีของ HDMI หรือ USB, Digital-RF ให้ทำตามขั้นตอน A, B หรือ C.
  • ในกรณีของ IPTV , ให้ทำตามขั้นตอน C.

  ขั้นตอน A

  1. กดที่ปุ่ม i+ บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  ขั้นตอน B

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Setting.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกไปที่ Picture.
  5. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

  ขั้นตอน C

  1. กดที่ปุ่ม Option บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

  หมายเหตุ: ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติเมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และคอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR .