หมายเลข ID หัวข้อ : 00189034 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าทีวีนี้สามารถตรวจพบคอนเทนท์ที่เป็น HDR ได้ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ X70xxE_X72xE ซีรีส์, X67xxE_X69xE ซีรีส์, X72xF ซีรีส์, หรือ X70xxF_X73xF ซีรีส์, ให้คลิก ที่นี่.

 • ในกรณีของ HDMI หรือ USB, ให้ทำตามขั้นตอน A, B หรือ C.
 • ในกรณีของ IPTV , ให้ทำตามขั้นตอน C.
 • สำหรับทีวีที่ออกวางจำหน่ายในปี 2018, ให้ทำตามขั้นตอน A หรือ C.

ขั้นตอน A

 1. กดที่ปุ่ม i+ บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

ขั้นตอน B

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกไปที่ Setting.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกไปที่ Picture.
 5. HDR-Game หรือ HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

ขั้นตอน C

 1. กดที่ปุ่ม Option บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกไปที่ Picture.
 3. HDR-Game หรือ HDR-Cinema จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

หมายเหตุ:

 • ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติเมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และคอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR .
 • ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องนั้น ๆ ทีวีอาจจะตรวจไม่พบคอนเทนท์ HDR จาก USB ก็ได้.

สำหรับ X70xxE_X72xE ซีรีส์, X67xxE_X69xE ซีรีส์, X72xF ซีรีส์, หรือ X70xxF_X73xF ซีรีส์:

 • ในกรณีของ HDMI หรือ USB, Digital-RF ให้ทำตามขั้นตอน A, B หรือ C.
 • ในกรณีของ IPTV , ให้ทำตามขั้นตอน C.

ขั้นตอน A

 1. กดที่ปุ่ม i+ บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. Scene: Auto (HDR) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

ขั้นตอน B

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกไปที่ Setting.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกไปที่ Picture.
 5. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

ขั้นตอน C

 1. กดที่ปุ่ม Option บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกไปที่ Picture.
 3. HDR-Vivid หรือ HDR-Video จะแสดงขึ้นมาใน Picture Mode.

หมายเหตุ: ทีวีจะตรวจหา HDR โดยอัตโนมัติเมื่อ Scene Select ถูกตั้งไว้เป็น Auto และคอนเทนท์ HDR จะมีแฟลกบอกรายละเอียดของ HDR .