หมายเลข ID หัวข้อ : 00188476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ทีวีหยุดค้างเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ เล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ของ USB.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. รีสตาร์ททีวีใหม่.
  2. เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่น.
  3. ฟอร์แมทอุปกรณ์ USB นั้น (ตรวจสอบให้มั่นใจในรูปแบบไฟล์และระบบที่รองรับได้ในทีวี).
  4. ลองดูอุปกรณ์ USB ตัวอื่นดู.
  5. ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Customer Support.
   5. เลือกที Factory Settings.
   6. เลือกที่ OK.

  หมายเหตุ:

  • หน้าจอการเซ็ตอัพเริ่มต้นจะแสดงออกมาหลังการสิ้นสุดกระบวนการนี้.
  • ต้องมั่นใจว่า จะไม่เปิดทีวีขึ้นมา หรือ กดปุ่มใด ๆ ในระหว่างช่วงเวลานี้ (ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที).