หมายเลข ID หัวข้อ : 00188476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ทีวีหยุดค้างเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ เล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ของ USB.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 1. รีสตาร์ททีวีใหม่.
 2. เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่น.
 3. ฟอร์แมทอุปกรณ์ USB นั้น (ตรวจสอบให้มั่นใจในรูปแบบไฟล์และระบบที่รองรับได้ในทีวี).
 4. ลองดูอุปกรณ์ USB ตัวอื่นดู.
 5. ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Customer Support.
  5. เลือกที Factory Settings.
  6. เลือกที่ OK.

หมายเหตุ:

 • หน้าจอการเซ็ตอัพเริ่มต้นจะแสดงออกมาหลังการสิ้นสุดกระบวนการนี้.
 • ต้องมั่นใจว่า จะไม่เปิดทีวีขึ้นมา หรือ กดปุ่มใด ๆ ในระหว่างช่วงเวลานี้ (ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที).