หมายเลข ID หัวข้อ : 00224263 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่อแอป Android Auto กับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ได้

  มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Android Auto ที่ติดตั้งไว้ ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อของ Android Auto.
  ให้ตรวจเช็คการตั้งค่าต่อไปนี้

  1. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน Android Auto, และจากนั้นเลือกที่ Settings จากเมนูที่ด้านซ้ายบน
  2. เลือกที่ Connected cars.
  3. ปรับให้ Add new cars to Android Auto ไปที่ ON.
  4. ถ้าหากอุปกรณ์นั้นมีอยู่ในรายการของ Rejected cars, ให้ลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการและเพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง