หมายเลข ID หัวข้อ : 00106983 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/10/2018

ฉันไม่สามารถเล่นไฟล์ MP4 ที่เครื่องเสียงรถยนต์ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าท่านไม่สามารถเล่นไฟล์ MP4, ควรตรวจสอบไฟล์เพลง MP4 และไฟล์วิดีโอที่ใช่ MP4. โดยรุ่นของเครื่องเสียงรถยนต์ไม่สามารถเล่นไฟล์หนังดังกล่าวได้.