หมายเลข ID หัวข้อ : 00268198 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2021

การเชื่อมต่อไร้สาย Apple CarPlay ไม่กลับมาทำงานเมื่อสเตอริโอติดรถยนต์เปิดอยู่ (XAV-9500ES)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหากการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Apple CarPlay ไม่กลับมาทำงานถึงแม้สเตอริโอติดรถยนต์จะเปิดอยู่ ให้ลองหนึ่งในต่อไปนี้:

    • ปิดสเตอริโอติดรถยนต์และจากนั้นเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้ง
    • ในการตั้งค่า iPhone ให้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi และจากนั้นเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้ง