หมายเลข ID หัวข้อ : 00228802 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ตัวเครื่องไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ Android ของฉันได้

    ถ้าหากตัวเครื่องไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ Android ได้, ให้ทำลองตามดังต่อไปนี้:

    • เปลี่ยน MSC/MTP ไปเป็น ANDROID ใน USB MODE และจากนั้นลองดูใหม่อีกครั้ง
    • ปลดสายออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง, และจากนั้นตรวจสอบดูว่าอาการนี้ดีขึ้นหรือไม่