หมายเลข ID หัวข้อ : 00167368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

เพลงต่าง ๆ ในอุปกรณ์ USB ไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องเสียงติดรถยนต์.

    เครื่องเสียงติดรถยนต์นั้น อาจจะไม่รองรับเพลงนั้นได้ ถ้าหากชื่อของเพลงมีความยาวมาก. ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้, ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ของเพลงนั้นให้สั้นลง.