หมายเลข ID หัวข้อ : 00228805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

คอนเทนท์ที่เก็บไว้ในไดร์ฟ USB ไม่ได้รับการรองรับจากตัวเครื่อง

    คอนเทนท์ในโฟลเดอร์หรือจำนวนคอนเทนท์ทั้งหมดในไดร์ฟ USB อาจจะเกินค่าขีดจำกัด

    ให้ตรวจสอบดูจำนวนสูงสุดของโฟลเดอร์/คอนเทนท์ ที่ตัวเครื่องสามารถจะรองรับได้จากผังต่อไปนี้

    ชนิดของ USBจำนวนของโฟลเดอร์คอนเทนท์ต่อโฟลเดอร์จำนวนของคอนเทนท์
    USB1ไม่จำกัด25620,000
    USB225525665,280