หมายเลข ID หัวข้อ : 00106957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

ไม่สามารถตรวจสอบระบบเครื่องเสียงรถยนต์บลูทูธจากอุปกรณ์เครื่องเสียงบลูทูธของฉันได้.

    ถ้าเครื่องเสียงรถยนต์บลูทูธไม่ถูกตรวจพบโดยอุปกรณ์เครื่องเสียงบลูทูธ, ควรตรวจสอบดังนี้:

    1. ตรวจสอบระบบเครื่องเสียงรถยนต์บลูทูธว่า ถูกจับคู่กับอุปกรณ์เสียงบลูทูธ. โดยการจับคู่ระบบเครื่องเสียงรถยนต์บลูทูธและอุปกรณ์เสียงบลูทูธจำเป็นต้องเชื่อมต่อกัน.
    2. ถ้าอุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์ จำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนการใช้งาน.