หมายเลข ID หัวข้อ : 00244822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

เวอร์ชันใดของ iOS และ Android รองรับ ฟีเจอร์ WebLink Cast ใน สเตอริโอติดรถยนต์บ้าง?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สมาร์ทโฟนของท่านจะต้องเป็นเครื่องที่ใช้ ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

  • Android 7.0 หรือที่ใหม่กว่า
  • iOS 13 หรือที่ใหม่กว่า

  สำหรับ iOS Touch support ในปัจจุบันรองรับได้ใน iOS 13 - iOS 13.3.1

  ดูที่ เว็บไซต์ของ WebLink สำหรับข้อมูลที่ล่าสุดในการทำงานของ Touch control