หมายเลข ID หัวข้อ : 00106961 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียง เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียง.

    โทรศัพท์มือถือบางรุ่นและอุปกรณ์เสียงจำเป็นต้องได้รับสิทธิการเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์ Sony.