หมายเลข ID หัวข้อ : 00187446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้ของแว่นตา 3D สำหรับ Android Tv (รุ่นปี 2016/2015)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านจะต้องมีแว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อที่จะดูภาพยนตร์ 3D กับ Android TV (รุ่นปี 2016/2015) ที่รองรับ 3D.
ตรวจเช็คดูผังการใช้งานร่วมกันได้ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบดูว่า 3D ชนิดใด สอดคล้องกับทีวีของท่่าน และแว่นตา 3D ที่ใช้ด้วยกันได้กับทีวีของท่าน.

รุ่นปี 2016

BRAVIA TV ที่รองรับฟังก์ชัน 3D ชนิดของ 3D ระบบการสื่อสาร แว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้
ซีรีส์ ชื่อรุ่น
Z9D ซีรีส์ KD-100Z9D (*1) Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*3)
KD-75Z9D
KD-65Z9D
X9350D ซีรีส์(*2) KD-65X9350D
KD-55X9350D
X93xxD_X94xxD ซีรีส์
KD-75X9400D
KD-65X9300D
KD-55X9300D
W9xxD ซีรีส์ KDL-50W950D
KDL-43W950D
W8xxD ซีรีส์ KDL-55W800D
KDL-50W800D
KDL-43W800D

*1 เฉพาะ ประเทศไต้หวัน
*2 เฉพาะ ประเทศอินเดีย
*3 จัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับ รุ่นเครื่อง/ภูมิภาค/ประเทศ

รุ่นปี 2015

BRAVIA TV ที่รองรับฟังก์ชัน 3D ชนิดของ 3D ระบบการสื่อสาร แว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้
ซีรีส์ ชื่อรุ่น
X93xxC_X94xxC ซีรีส์ KD-75X9400C
KD-65X9300C
KD-55X9300C
Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*1)
X90xxC_X91xxC ซีรีส์ KD-75X9100C
KD-65X9000C
KD-55X9000C
Passive IR TDG-500P
X85xxC ซีรีส์ KD-75X8500C
KD-65X8500C
KD-55X8500C
Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*1)
S85xxC ซีรีส์ KD-65S8500C
KD-55S8500C
W85xC ซีรีส์ KDL-75W850C
KDL-65W850C
W80xC ซีรีส์ KDL-55W800C
KDL-50W800C
KDL-43W800C

*1 จัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับ รุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ