หมายเลข ID หัวข้อ : 00187446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้ของแว่นตา 3D สำหรับ Android TV(รุ่นปี 2016/2015)

  • ฉันต้องการจะตรวจเช็คดูการใช้งานร่วมกันได้ของแว่นตา 3D ที่เป็นอุปกรณ์เสริมตัวเลือกสำหรับ BRAVIA TV ของฉัน
  • ฉันซื้อ 3D ตัวใหม่ที่รองรับ BRAVIA TV ฉันสามารถจะใช้แว่นตา 3D ที่ฉันใช้กับทีวีเก่าของฉันกับทีวีใหม่ได้หรือไม่?

  ท่านจะต้องมีแว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อที่จะดูภาพยนตร์ 3D กับ Android TV (รุ่นปี 2016/2015) ที่รองรับ 3D
  ตรวจเช็คดูผังการใช้งานร่วมกันได้ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบดูว่า 3D ชนิดใด สอดคล้องกับทีวีของท่าน และแว่นตา 3D ที่ใช้ด้วยกันได้กับทีวีของท่าน

  รุ่นปี 2016

  BRAVIA TV ที่รองรับฟังก์ชัน 3D ชนิดของ 3D ระบบการสื่อสาร แว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้
  ซีรีส์ ชื่อรุ่น
  Z9D ซีรีส์ KD-100Z9D (*1) Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*3)
  KD-75Z9D
  KD-65Z9D
  X9350D ซีรีส์(*2) KD-65X9350D
  KD-55X9350D
  X93xxD_X94xxD ซีรีส์
  KD-75X9400D
  KD-65X9300D
  KD-55X9300D
  W9xxD ซีรีส์ KDL-50W950D
  KDL-43W950D
  W8xxD ซีรีส์ KDL-55W800D
  KDL-50W800D
  KDL-43W800D

  *1 เฉพาะ ประเทศไต้หวัน
  *2 เฉพาะ ประเทศอินเดีย
  *3 จัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับ รุ่นเครื่อง/ภูมิภาค/ประเทศ

  รุ่นปี 2015

  BRAVIA TV ที่รองรับฟังก์ชัน 3D ชนิดของ 3D ระบบการสื่อสาร แว่นตา 3D ที่ใช้งานด้วยกันได้
  ซีรีส์ ชื่อรุ่น
  X93xxC_X94xxC ซีรีส์ KD-75X9400C
  KD-65X9300C
  KD-55X9300C
  Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*1)
  X90xxC_X91xxC ซีรีส์ KD-75X9100C
  KD-65X9000C
  KD-55X9000C
  Passive IR TDG-500P
  X85xxC ซีรีส์ KD-75X8500C
  KD-65X8500C
  KD-55X8500C
  Active RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
  TDG-BT400A (*1)
  S85xxC ซีรีส์ KD-65S8500C
  KD-55S8500C
  W85xC ซีรีส์ KDL-75W850C
  KDL-65W850C
  W80xC ซีรีส์ KDL-55W800C
  KDL-50W800C
  KDL-43W800C

  *1 จัดให้เป็นอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับ รุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ