หมายเลข ID หัวข้อ : 00136721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

วิธีการดูและรับฟัง รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ในอุปกรณ์ USB

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB.
  3. รอสองสามนาที จนกระทั่งหน้าจอการเลือกแอปพลิเคชัน แสดงขึ้นมา.
  4. เลือกที่ Album, Music, หรือ Video.
    ถ้าหากไม่มีรายการเมนูของ Album, Music หรือ Video, ให้เลือกที่ View content with Media Player
  5. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้าย ของตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อให้เคอร์เซอร์ขยับไปที่ขอบด้านซ้าย และจากนั้นให้กดปุ่มเดียวกันเพื่อให้แสดงเมนู.
  6. เลือกที่ Folders หรือ ชื่อของ USB Device.

    หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีคอนเทนท์แสดงขึ้นมา ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากทีวี และจากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปใหม่.