หมายเลข ID หัวข้อ : 00136721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/06/2022

วิธีการดูและรับฟัง รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ในอุปกรณ์ USB

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม หน้าจอหลัก (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB.
  3. รอสองสามนาที จนกระทั่งหน้าจอการเลือกแอปพลิเคชัน แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นที่วี จะมีการแจ้งเตือนแสดงสบนหน้าจอทีวี เมื่อมีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ ตัวเลือก (Options)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ดูเนื้อหาด้วย Media Player (View content with Media Player)
   • เลือกที่ อัลบั้ม (Album), เพลง (Music)หรือ วิดีโอ (Video)
   • เลือกที่ Media Player และจากนั้นเลือกที่ อัลบั้ม (Album) เพลง (Music) หรือ วิดีโอ (Video)
  5. ทำหนึ่งในต่อไปนี้ ตามรุ่นทีวีของท่าน
   สำหรับรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือหลังจากนั้น: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย บนตัว รีโมทคอนโทรลเพื่อขยับเคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านซ้าย
   สำหรับรุ่นอื่น ๆ: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ของตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อให้เคอร์เซอร์ขยับไปที่ขอบด้านซ้าย และจากนั้นให้กดปุ่มเดียวกันเพื่อให้แสดงเมนู
  6. เลือกที่ โฟลเดอร์ (Folders) หรือ ชื่อของ USB Device

  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเนื้อหาแสดงขึ้นมา ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากทีวี และจากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปใหม่