หมายเลข ID หัวข้อ : 00136721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

วิธีการดูและรับฟัง รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ในอุปกรณ์ USB

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB.
  3. รอสองสามนาที จนกระทั่งหน้าจอการเลือกแอปพลิเคชัน แสดงขึ้นมา
  4. เลือกที่ อัลบั้ม (Album), เพลง (Music)หรือ วิดีโอ (Video)
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีรายการเมนูของ อัลบั้ม (Album), เพลง (Music) หรือ วิดีโอ (Video), ให้เลือกที่ ดูเนื้อหาด้วยเครื่องเล่นมีเดีย (View content with Media Player) 
  5. ทำหนึ่งในต่อไปนี้ ตามรุ่นทีวีของท่าน
   สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกในปี 2563 หรือที่ใหม่กว่า: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อขยับเคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านซ้าย
   สำหรับรุ่นอื่น ๆ : กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ของตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อให้เคอร์เซอร์ขยับไปที่ขอบด้านซ้าย และจากนั้นให้กดปุ่มเดียวกันเพื่อให้แสดงเมนู
  6. เลือกที่ โฟลเดอร์ (Folders) หรือ ชื่อของ USB Device

  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีเนื้อหาแสดงขึ้นมา ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากทีวี และจากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปใหม่