หมายเลข ID หัวข้อ : 00188475 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/05/2018

วิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB สามารถจะทำการเล่นได้แต่หยุดลงกลางคัน หรือ มีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมา.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. เชื่อมต่อกับพอร์ต USB อันอื่น.
  2. ฟอร์แมทอุปกรณ์ USB นั้น (ตรวจสอบให้มั่นใจในรูปแบบไฟล์และระบบที่รองรับได้ในทีวี).
  3. ลองดูอุปกรณ์ USB ตัวอื่นดู.
  4. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำการรีเซ็ตไปเป็น ค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Customer Support.
   5. เลือกที่ Factory Settings.
   6. เลือกที่ OK.

  หมายเหตุ:

  • หน้าจอการเซ็ตอัพเริ่มต้นจะแสดงออกมาหลังการสิ้นสุดกระบวนการนี้.
  • ต้องมั่นใจว่า จะไม่มีการเปิดทีวีขึ้นมา หรือ กดปุ่มใด ๆ ในระหว่างช่วงเวลานี้ (ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที).