หมายเลข ID หัวข้อ : 00156773 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2016

วิธีการส่งคอนเทนท์และเล่นออกทีวีจากคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อส่งคอนเทนท์และเล่นออกที่ทีวีจากคอมพิวเตอร์.

หมายเหตุ:
การปรับตั้ง Home network
จำเป็นต้องเปิดการทำงานของ Remote play ของ Windows Media Player 12 ใน Windows 7.

 1. เปิด Control Panel จากเมนู Start.

  Image

 2. เลือกที่ Network and Internet (เลือกที่ Category บน View by หากไม่มีการแสดงการตั้งค่า)

  Image

 3. เลือกที่ HomeGroup

  Image

 4. เลือกที่ What is a network location?

  Image

 5. เลือกที่ Home network

  Image

 6. เลือกที่ Close และการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์.

  Image

 7. เปิด Windows Media Player (เมนู StartAll programsWindows Media Player) และเลือกคอนเทนท์บางตัวขึ้นมา (รูปภาพหรือภาพยนตร์). คลิกขวาและเลือกที่ Play toBRAVIA.

  Image

วิธีการอื่นที่จะทำการเล่นคอนเทนท์:
 • เปิดโฟลเดอร์ที่มีคอนเทนท์นั้นอยู่ด้วย (รูปภาพ ภาพยนตร์) และคลิกขวาที่ไฟล์นั้นและ Play ToBRAVIA.
 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีคอนเทนท์นั้นอยู่ (รูปภาพ ภาพยนตร์) และ Play ToBRAVIA และเริ่มการแสดงสไลด์โชว์คอนเทนท์ที่มีอยู่ทั้งหมด.

ท่านอาจจะดูลิงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้เพิ่มเติมได้: