หมายเลข ID หัวข้อ : 00188540 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

ไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับได้สำหรับรูปภาพ/เพลง/วิดีโอ?

  กรุณาอ้างอิงกับตาราง codec ที่รองรับได้ด้านล่าง.

  USB Video format

  Container

  Extension

  Video Codec

  Audio Codec

  AVI

  .avi

  MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG

  PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3

  ASF

  .wmv, .asf

  WMV v9, Xvid, VC-1

  MP3, WMA v8

  MP4

  .mp4, .mov, .3gp

  MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG

  MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC

  MKV

  .mkv

  WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

  PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS

  WebM

  .webm

  VP8

  VORBIS

  PS

  .mpg, .mpeg, .vro, .vob

  MPEG1, MPEG2

  MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

  TS

  .ts, .m2ts

  MPEG2, H.264, VC-1

  MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

  USB Music format

  Codec

  Extension

  LPCM

  .wav

  MPEG1 audio layer3

  .mp3

  WMA V8

  .wma

  USB Photo format

  File Format

  Extension

  JPEG

  .jpg, .jpeg