หมายเลข ID หัวข้อ : 00188540 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/11/2017

ไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับได้สำหรับรูปภาพ/เพลง/วิดีโอ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาอ้างอิงกับตาราง codec ที่รองรับได้ด้านล่าง.

USB Video format

Container

Extension

Video Codec

Audio Codec

AVI

.avi

MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG

PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3

ASF

.wmv, .asf

WMV v9, Xvid, VC-1

MP3, WMA v8

MP4

.mp4, .mov, .3gp

MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG

MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC

MKV

.mkv

WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8

PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS

WebM

.webm

VP8

VORBIS

PS

.mpg, .mpeg, .vro, .vob

MPEG1, MPEG2

MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

TS

.ts, .m2ts

MPEG2, H.264, VC-1

MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

USB Music format

Codec

Extension

LPCM

.wav

MPEG1 audio layer3

.mp3

WMA V8

.wma

USB Photo format

File Format

Extension

JPEG

.jpg, .jpeg