หมายเลข ID หัวข้อ : 00091252 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ข้อผิดพลาด: Internet Access Failed.

  สำคัญ: ใช้ได้กับเครื่องของโซนี่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น. ถ้าหากรายละเอียดเฉพาะรุ่นจำเป็นต้องใช้เพื่อทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ให้สำเร็จ, โปรดอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้, ให้เช็คสถานะของเครือข่ายในเครื่องหลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น.

  1. ตรวจสอบว่า โมเด็มและเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตอยู่โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดดูเว็บไซต์ที่แตกต่างออกไป.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตอื่นไม่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้, ปัญหาจะอยู่ที่การให้บริการนั้น. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการ (ISP) สำหรับความช่วยเหลือต่อไป

  2. ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย Ethernet, ให้ลองทำการเชื่อมต่อสาย Ethernet เข้ากับพอร์ต LAN ที่แตกต่างออกไปในตัวเราท์เตอร์.
  3. ถ้าหากมีการใช้เครือข่ายไร้สายที่มีการรักษาความปลอดภัย, ตรวจสอบว่า มีการป้อนชุดของข้อความรหัสความปลอดภัยเข้าไปอย่างถูกต้อง.

   หมายเหตุ:

   • คีย์รักษาความปลอดภัยหรือรหัสผ่าน สำหรับเครือข่ายไร้สายเป็นแบบให้ถูกต้องตรงกันทั้งตัวใหญ่ตัวเล็ก (case sensitive).
   • ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตรวจสอบคีย์รักษาความปลอดภัยนี้ได้.
   • ถ้าหากรหัสผ่านไม่ตรวจสอบได้โดยเครื่องมือที่มีอยู่, ให้อ้างอิงกับ ISP ของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
  4. ตรวจสอบว่า IP address มีการแสดงไว้แล้ว. ถ้าหากไม่มี IP address แสดงไว้, ให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์ของเครื่อง Sony และอุปกรณ์เครือข่าย - โมเด็มและเราท์เตอร์แบบใช้สาย - โดยการถอดปลั๊กสายไฟกำลังออกเป็นเวลา 30 วินาที.

  5. ตรวจสอบว่า เครื่องของโซนี่มีการติดตั้งตัวอัพเดตของระบบซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุดไว้แล้ว.
  6. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก, ให้ทำการรีเซ็ตตัวเครื่องให้ไปเป็นการปรับตั้งจากโรงงาน.

   หมายเหตุ:

   • ไม่รองรับการบริการของ Dial-up Internet.
   • ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Proxy.
   • จะไม่มีการรองรับเครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินโดยการยืนยันตัวตน (authentication) เช่น Virtual Private Network (VPN) หรือ PPoE.
   • การปรับตั้งของ Firewall ของเราท์เตอร์อาจต้องทำการปิดไว้, ให้อ้างอิงกับ ISP ของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.