หมายเลข ID หัวข้อ : 00225284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

ความสว่างของหน้าจอเพิ่มขึ้นเมื่อแสดงรายการเมนู (แสดงบนหน้าจอ) หรือแสดงคำบรรยาย

  ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชัน Dynamic Backlight Control ทำการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อมีการตรวจพบรายการเมนู (แสดงบนหน้าจอ) หรือคำบรรยาย

  ถ้าหากปรากฏการณ์นี้รบกวนท่าน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) ความสว่าง (Brightness).
   • เลือกที่ตั้งค่าภาพ (Display)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) ความสว่าง (Brightness).
  4. ตั้ง Adv. ตัวยกระดับคอนทราส (Contrast enhancer) ไปที่ ต่ำ (Low) หรือ ปิด (Off)