หมายเลข ID หัวข้อ : 00225284 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

ความสว่างของหน้าจอเพิ่มขึ้นเมื่อแสดงรายการเมนู (แสดงบนหน้าจอ) หรือแสดงซับไตเติล

  ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชัน Dynamic Backlight Control ทำการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อมีการตรวจพบรายการเมนู (แสดงบนหน้าจอ) หรือซับไตเติล

  ถ้าหากปรากฏการณ์นี้รบกวนท่าน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Display ในหมวดของ TV .
  4. เลือกไปที่ Picture.
  5. เลือกที่ Advanced settings.
  6. เลือกที่ Brightness.
  7. ตั้ง Adv. contrast enhancer ไปที่ Low หรือ Off.