หมายเลข ID หัวข้อ : 00230421 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการ เพิ่ม ลบ หรือแสดงช่องรายการโปรดบน Android TV™

  ข้อสำคัญ: การเพิ่มช่องรายการโปรดบน Android TV ทำได้เมื่อใช้สาย โคแอคเชียล สำหรับสายอากาศหรือการเชื่อมต่อกับเคเบิลโดยตรง

  การเพิ่มช่องรายการโปรดต่าง ๆ

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเพิ่มช่องรายการโปรดบน Android TV สำหรับ
  เมนูทีวี (TV menu) / แถบเมนูทีวี (TV menu bar) ให้อ้างอิงกับ: การใช้ เมนูทีวี / แถบเมนูทีวี

  สำหรับ A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์ A9F/Z9F ซีรีส์(Android™ 9):

  1. ปรับทีวีไปยังช่องที่ต้องการจะเพิ่มเป็นช่องรายการโปรด
  2. กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา จากนั้นแสดงเมนูทีวีขึ้นมา
  3. เลือกไปที่ จัดการทีวี (TV Control)
    
  4. เลือกที่ เพิ่มเข้ารายการโปรด (Add to Favorites)
  5. เลือกรายการนี้จาก รายการโปรด 1 (Favorites 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorites 4) เพื่อลงทะเบียนช่องรายการโปรดต่างๆ
  6. ถ้าต้องการแสดงช่องรายการโปรดต่าง ๆ บนเมนูทีวี ให้ทำต่อในขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มาอีกครั้ง
   2. เลือกที่ + ที่ด้านล่างของเมนูทีวี
     
   3. เลือกรายการที่ท่านต้องการแสดงในเมนูทีวีจาก รายการโปรด 1 (Favorite 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorite 4)
   4. รายการที่ท่านเลือกไว้เช่น รายการโปรด 1 (Favorite 1) จะแสดงในเมนูทีวีนั้น
   5. เมื่อท่านเลือกรายการเช่น รายการโปรด 1 (Favorite 1) ที่แสดงในเมนูทีวี ช่องรายการโปรดที่ท่านชอบจะแสดงขึ้นมา

  เครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น:

  1. ปรับทีวีไปยังช่องที่ต้องการจะเพิ่มเป็นช่องรายการโปรด
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
  3. ในกลุ่มของ TV เลือกที่ เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด (Add to Favorites)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการตรวจเช็คดูช่องที่ท่านเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้ ให้กดที่ปุ่ม ค้นพบ (Discover) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ช่องรายการโปรดจะแสดงที่ส่วนตรงกลางของหน้าจอ
   • ถ้าหากมีช่องนั้นเป็นช่องรายการโปรดของท่านอยู่แล้ว ท่านจะมีตัวเลือกให้สามารถลบออกได้

  การลบช่องรายการโปรดต่างๆ 

  ถ้าต้องการลบช่องรายการโปรด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  สำหรับ A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์
  A9F/Z9F ซีรีส์(Android 9):

  1. กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
  2. เลือกไปที่ จัดการทีวี (TV Control)
  3. เลือกที่ เซ็ตอัปรายการโปรด (Favorites setup)
  4. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะลบออกจาก รายการโปรด 1 (Favorite 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorite 4)
  5. เลือกช่องที่ท่านต้องการจะเคลียร์และลบเครื่องหมายเลือกออก
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านต้องการจะลบช่องที่ลงทะเบียนไว้ใน เพิ่มเข้ารายการโปรด (Add to Favorites) ยังมีวิธีการต่อไปนี้ที่ทำได้
   1. กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
   2. เลือกไปที่ จัดการทีวี (TV Control)
   3. เลือกที่ ลบออกจากรายการโปรด (Remove from Favorites)
   4. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะลบออกจาก รายการโปรด 1 (Favorite 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorite 4)

  เครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น:

  1. ปรับทีวีไปยังช่องที่ต้องการจะลบจากช่องรายการโปรด
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
  3. ในกลุ่มของ TV เลือกที่ ลบออกจากรายการโปรด (Remove from Favorites)