หมายเลข ID หัวข้อ : 00230421 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2022

วิธีการ เพิ่ม ลบ หรือแสดงช่องรายการโปรดบน Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  การเพิ่มช่องรายการโปรด

  ท่านสามารถเพิ่มช่องสัญญาณให้กับอุปกรณ์ Android TV™ ของท่านได้เฉพาะเมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเสาอากาศหรือเชื่อมต่อกับสายเคเบิลโดยตรงจากฝาผนัง

  • A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์
  • A9F/Z9F ซีรีส์
  1. การตั้งทีวีของท่านไปเป็นช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะเพิ่มให้เป็นรายการโปรด
  2. บนรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม ทีวี (TV) เพื่อแสดงเมนูทีวีขึ้นมา
  3. จากเมนู เลือกที่ ควบคุมทีวี (TV control)

   ควบคุมทีวี (TV Control)

  4. เลือกที่ เพิ่มเข้ารายการโปรด (Add to Favorites)
  5. เลือกที่ รายการโปรด (Favorite) 1 ถึง รายการโปรด (Favorite) 4 เพื่อลงทะเบียนเป็นช่องรายการโปรด

  ทีวีรุ่นอื่นๆ

  1. การตั้งทีวีของท่านไปเป็นช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะเพิ่มให้เป็นรายการโปรด
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU) .
  3. ในกลุ่มของ ทีวี (TV) เลือกที่ เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด (Add to Favorites)

  การแสดงช่องรายการโปรด

  • A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์
  • A9F/Z9F ซีรีส์
  1. กดที่ปุ่ม ทีวี (TV)
  2. ที่ด้านล่างของเมนูทีวี เลือกที่ +

   การเพิ่มช่องสัญญาณ

  3. เลือกที่ รายการโปรด (Favorite) 1 ถึง รายการโปรด (Favorite) 4 เพื่อแสดงช่องสัญญาณ

  ทีวีรุ่นอื่นๆ

  1. กดที่ปุ่ม ค้นหา (DISCOVER) บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. แท็บช่องรายการโปรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างสุดและที่กึ่งกลางของหน้าจอ

  การลบช่องรายการโปรด

  • A9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์
  • A9F/Z9F ซีรีส์
  1. กดที่ปุ่ม ทีวี (TV)
  2. เลือกไปที่ จัดการทีวี (TV Control)
  3. เลือกที่ การติดตั้งรายการโปรด (Favorites setup)
  4. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะลบออกจาก รายการโปรด 1 (Favorite 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorite 4)
  5. เลือกช่องที่ท่านต้องการจะลบและนำเครื่องหมายเลือกออก

  หรือ:

  1. กดที่ปุ่ม ทีวี (TV)
  2. เลือกไปที่ จัดการทีวี (TV Control)
  3. เลือกที่ ลบออกจากรายการโปรด (Remove from Favorites)
  4. เลือกรายการที่ท่านต้องการจะลบออกจาก รายการโปรด 1 (Favorite 1) ถึง รายการโปรด 4 (Favorite 4)

  ทีวีรุ่นอื่นๆ

  1. ตั้งทีวีของท่านไปเป็นช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะนำออกจากรายการโปรด
  2. กดที่ปุ่ม เมนูดำเนินการ (ACTION MENU)
  3. ในกลุ่มของ ทีวี (TV) เลือกที่ ลบออกจากรายการโปรด (Remove from Favorites)