หมายเลข ID หัวข้อ : 00158920 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2016

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ SongPal link กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

  Q1: ฟังก์ชั่น DMS ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc คืออะไร?

  A1: ฟังก์ชั่น DMS เป็นฟังก์ชั่น digital media sever ที่จะให้เสียง audio CD และ คอนเทนท์เพลง USB ผ่านทางเครือข่าย.

   

  Q2: จำเป็นต้องทำการเซ็ตอัพเครื่องเล่น Blu-ray Disc เพื่อใช้ฟังก์ชั่น DMS นี้หรือไม่?

  A2: ท่านจำเป็นต้องทำการตั้งค่าการปรับตั้งเครือข่ายของท่าน. เพื่อทำการตั้งค่านี้, ให้ใช้งานอุปกรณ์มือถือของท่านโดยใช้แอพ SongPal.

   

  Q3: สามารถใช้เครื่องเล่น Blu-ray Disc เป็น DMS จากอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ DLNA ทั่วไปได้หรือไม่?

  A3: มีการทดสอบ SongPal Link กับ DMS ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc เท่านั้น. ท่านอาจสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทั่วไปได้, แต่จะไม่มีการรับประกันว่า การใช้งานจะทำได้เป็นปกติ.

   

  Q4: ท่านจำเป็นต้องทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือไม่ เมื่อใช้ฟังก์ชั่น DMS?

  A4: ถูกต้อง. ท่านจำเป็นต้องเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาด้วย.

   

  Q5: จะสามารถส่งให้กับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งตัวพร้อมกันได้หรือไม่?

  A5: ไม่ได้, ท่านสามารถส่งให้ได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น.

   

  Q6: สามารถจะส่งโค้ดอะไรได้บ้าง?

  A6: เป็นไปตามคำอธิบายของ DLNA ในเรื่องชนิดของไฟล์ที่เล่นได้ของคู่มือการใช้งาน.
  อย่าง่ไรก็ตาม, ถ้าหากไม่มีการรองรับ DMP/DMR จะไม่สามารถทำการเล่นได้.

   

  Q7: สามารถส่งไฟล์ MP4 และ 3GP audio ได้หรือไม่?

  A7: ไม่ได้, ไม่สามารถทำได้.

   

  Q8: สามารถส่งไฟล์ VIDEO และไฟล์ PHOTO ได้หรือไม่?

  A8: ไม่ได้, ไม่สามารถทำได้. จะส่งได้เฉพาะไฟล์ audio เท่านั้น.

   

  Q9: แผ่นดิสก์แบบใดที่สามารถส่งได้?

  A9: จะสามารถส่งได้เฉพาะแผ่น CD-DA เท่านั้น. ไม่รองรับการส่งของแผ่น BD, DVD และ DATA DISC.

   

  Q10: ไม่สามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์ได้.

  A10: ให้ตรวจสอบชื่อของ controller และการอนุญาตให้เข้าถึง (access permission) จากรายการชื่อของเครื่องใน Home Network Access Control. ถ้าหากมีมากกว่าหนึ่งชื่อในเครือข่ายเดียวกัน, แสดงว่าเกินจำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่จะลงทะเบียนได้. ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรายการของเครื่อง.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Home Network Access Control ในกลุ่ม Network Settings.
  4. ตรวจสอบว่า มีชื่อของตัวควบคุมที่เชื่อมต่ออยู่แสดงไว้และมีการอนุญาตให้เข้าถึงได้.

   

  Q11: ฉันไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์จาก SongPal ได้.

  A11: ให้ใช้เครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่านกับเวอร์ชั่น M33.R.0300 หรือที่ใหม่กว่า และ SongPal ตัวล่าสุด.

  ถ้าต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ System Information.

  หมายเหตุ: วิธีการอัพเดตเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่านให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
  วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์เครื่องเล่น Blu-ray Disc ของฉัน.

  Q12: การส่งไม่เริ่มต้นขึ้นหรือมีการขาดช่วง.

  A12: อาจจะไม่มีการส่งให้ได้เนื่องจาก สภาวะต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น การเล่น การปรับตั้ง Bluetooth output และการใช้งานจำลองหน้าจอในอุปกรณ์ที่มีลำดับการทำงานสูงกว่า.

   

  Q13: เกิดการขาดตอนของเสียง.

  A13: เรื่องนี้อาจเกิดได้ในบางครั้งเมื่อบิตเร็ตของไฟล์ออดิโอนั้นสูง หรือสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายไม่ดีพอ.