หมายเลข ID หัวข้อ : 00200199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2018

ตอบคำถามสำหรับฟังก์ชัน HDMIของเครื่องเล่น Blu-ray Disc.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับบางเครื่องเท่านั้น.
  กรุณาตรวจเช็คในส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ที่ใช้ได้ ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

  Q1: เครื่องเล่นนี้ให้เอาท์พุทออกมาเป็น 4K โดยการใช้สายที่ไม่ใช่ 4K ได้หรือไม่?
  A1: เราแนะนำให้แต่ใช้สาย 4K HDMI (High Speed HDMI Cable แบนด์วิดธ์ 18Gbps) หรือสาย Premium High Speed HDMI.

  Q2. จะสามารถเล่นกลับคอนเทนท์ HDR (High Dynamic Range) และเชื่อมต่อกับทีวีที่ไม่ใช่ HDR ได้หรือไม่?
  A2. ได้, ฟีเจอร์ HDR จะปรับไปเป็น SDR(Standard Dynamic Range) ตามชนิดของหน้าจอได้.

  Q3. ฉันสามารถใช้ แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO) และแจ็คขั้วต่อ HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY) พร้อมกันได้หรือไม่?
  A3. ไม่ได้,แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT 1 ใช้กับคอนเทนท์ที่เป็นวิดีโอและออดิโอ, แจ็คขั้วต่อ HDMI OUT 2 ใช้กับออดิโออย่างเดียวเท่านั้น. ให้ใช้แจ็คขั้วต่อ HDMI ตามวัตถุประสงค์ของท่าน.

  หมายเหตุ: เครื่องเล่นนี้สามารถจะให้ออดิโอที่เล่นกลับออกมาได้ทางอุปกรณ์ Bluetooth และเอาท์พุท HDMI พร้อมกัน.