หมายเลข ID หัวข้อ : 00200035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

หมายเหตุเกี่ยวกับ รายละเอียดสเปคของการเชื่อมต่อ HDMIกับ เครื่องเล่น Blu-ray Disc.

  ข้อสำคัญ: บทความนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น.
  กรุณาตรวจเช็คกับ เครื่องที่้ใช้ได้ ที่อยู่ทางด้านล่างของบทความนี้.

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

  Video

  Q1: ความละเอียดสูงสุดอะไรบ้างที่สามารถให้ออกมาได้จาก HDMI (HDMI1, HDMI2)?

  A1: 4K 24P/60P จาก HDMI1 เท่านั้น.

   

  Q2: จะให้เอาท์พุทที่มีความละเอียดเหมาะสมที่สุดออกมาได้อย่างไร.

  A2: เพื่อที่จะให้เอาท์พุทออกมามีความละเอียดเหมาะสมที่สุด ให้ตั้ง Output Video Resolution ไปที่ Auto ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc.

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Output Video Resolution ในกลุ่มของ Screen Settings.
  4. เลือกที่ Auto.

   

  Q3: HDMI (HDMI1, HDMI2) สามารถจะให้เอาท์พุทกับทีวี 2 เครื่องที่ไม่เหมือนกันได้หรือไม่?

  A3: ได้ สามารถจะเชื่อมต่อได้โดยใช้สาย HDMI ไม่ว่าจะผ่านภาคขยายหรือโดยตรงไปให้กับทีวีได้. (ยกเว้นทีวี 4K, ที่จะเชื่อมต่อได้เฉพาะกับ HDMI1 เท่านั้น.)

   

  Q4: HDMI (HDMI1, HDMI2) จะสามารถให้เอาท์พุทออกมาที่ความละเอียดเดียวกันได้หรือไม่?

  A4: ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของทีวีของท่าน. เมื่อท่านตั้งค่าความละเอียดของเอาท์พุท, เครื่อง  Blu-ray Disc Player จะกำหนดความละเอียดสูงสุดที่ใช้งานทั่วไปที่ทีวีแต่ละตัวสามารถจะรองรับได้.

   

  Q5: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับทีวีผ่านทางเครื่องขยาย, จะไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี.

  A5: ถ้าหากเครื่องขยายหรือทีวีนั้น ใช้งานร่วมกัน 4K ไม่ได้, จะไม่มีภาพออกมาที่หน้าจอทีวีเมื่อ Output Video Resolution ใน Screen Settings ของ  Blu-ray Disc Player ตั้งไปที่ 4K.

  ในกรณีนี้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  • ถ้าหากทีวีใช้งานร่วมกับ 4K ไม่ได้:
   ตั้งให้ Output Video Resolution ใน Screen Settings ไปที่ Auto.
  • ถ้าหากเครื่องขยายใช้งานร่วมกับ 4K ไม่ได้:
   ให้ตั้ง Output Video Resolution ใน Screen Settings ไปที่ Auto, หรือเชื่อมต่อ Blu-ray Disc Player เข้ากับทีวีโดยตรงด้วยสาย HDMI.

   

  Audio

  Q6: จะมีความแตกต่างในฟอร์แมท Audio output หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเครื่อง  Blu-ray Disc Player ที่เชื่อมต่อกับทีวี ผ่านเครื่องขยายหรือไม่ผ่านเครื่องขยาย ใช่หรือไม่?

  A6: เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่านและการไม่มีการตั้งค่าของเครื่องขยาย. ค่าฟอร์แมทสูงสุดที่มีอยู่จะได้รับการเลือก.

   

  Q7: เสียง Hi-Res ใช้ได้กับ HDMI audio หรือไม่? (ยกเว้น UBP-X700 และ UBP-UX70)

  A7: ได้ เครื่องนี้รองรับ เสียง Hi-Res.

   

  Q8: ออดิโอฟอร์แมทอะไรบ้างที่รองรับได้สำหรับ HDMI Hi-Res audio? (ยกเว้น UBP-X700 และ UBP-UX70)

  A8: ฟอร์แมทต่อไปนี้ใช้งานร่วมกันได้:

  • DSD (DSF และ DFF)
  • FLAC
  • ALAC
  • AIFF  
  • WAV

   

  Playback  

  Q9: ทำไมการเริ่มกลับมาเล่นต่อ จึงใช้เวลาประมาณ 4-6 วินาที ก่อนที่จะมีภาพออกมา?

  A9: เนื่องจากช่วงเปลี่ยนถ่ายของการโปรเซสในความละเอียดของเอาท์พุทจะใช้เวลาจนกว่าภาพจะออกมาให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยจะเป็นปกติ.

   

  Q10: ฉันจะสามารถเปลี่ยนเอาท์พุทจากลำโพงของภาคขยายเสียงไปเป็นลำโพงของทีวีในระหว่างการเล่นกลับได้หรือไม่่?

  A10: ในการตั้งค่าของเครื่องขยายเสียง, ให้เลือก TV output สำหรับ audio, แทนของภาคขยายเสียง.

   

  Q11: เครื่องเล่น  Blu-ray Disc นี้สามารถเล่นแผ่น 4K UHD ได้หรือไม่ ? (สำหรับ UHP-H1)

  A11: เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้ ปัจจุบันไม่รองรับฟอร์แมท 4K UHD หรือ 4K native video.