หมายเลข ID หัวข้อ : 00226350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันจะสามารถดาวน์โหลดแอปใหม่ให้กับบริเวณ My Apps ของ เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้ได้หรือไม่ ?

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc แต่ละเครื่องมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้จำนวนหนึ่ง จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ให้กับเครื่องเล่น Blu-Ray Disc ของท่านได้อีก 
  ท่านสามารถเพิ่มหรือลบแอปที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนี้ได้จากบริเวณ My Apps ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้

  ถ้าต้องการจะเพิ่มแอปที่ท่านชอบให้กับบริเวณ My Apps, ให้ทำตามวิธีการใด ๆด้านล่างนี้

  วิธีการที่ 1

  1. ในระหว่างที่อยู่ในหน้าจอ My Apps, ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง บนตัวรีโมทคอนโทรล IR ที่จัดมาให้ เพื่อเลือกเครื่องหมาย บวก(+)
  2. ในหน้าจอ All Apps, เลือกแอปที่ท่านต้องการจะเพิ่ม
  3. กดที่ปุ่ม Enter .

  วิธีการที่ 2

  1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
  2. เลือกที่ All Apps.
  3. กดที่ปุ่ม Enter .
  4. ในหน้าจอ All Apps, เลือกแอปที่ท่านต้องการจะเพิ่ม
  5. กดที่ปุ่ม Options .
  6. เลือกที่ Add to My Apps.

  ถ้าต้องการจะลบแอปออกจากบริเวณ My Apps, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม OPTIONS .
  2. ในบริเวณ My Apps, เลือกที่ Remove Application เพื่อลบแอปนั้น