หมายเลข ID หัวข้อ : 00226350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ฉันจะสามารถดาวน์โหลดแอปใหม่ให้กับบริเวณ My Apps ของ เครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้ได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องเล่น Blu-ray Disc แต่ละเครื่องมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้จำนวนหนึ่ง จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ให้กับเครื่องเล่น Blu-Ray Disc ของท่านได้อีก 
ท่านสามารถเพิ่มหรือลบแอปที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนี้ได้จากบริเวณ My Apps ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้

ถ้าต้องการจะเพิ่มแอปที่ท่านชอบให้กับบริเวณ My Apps, ให้ทำตามวิธีการใด ๆด้านล่างนี้

วิธีการที่ 1

 1. ในระหว่างที่อยู่ในหน้าจอ My Apps, ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง บนตัวรีโมทคอนโทรล IR ที่จัดมาให้ เพื่อเลือกเครื่องหมาย บวก(+)
 2. ในหน้าจอ All Apps, เลือกแอปที่ท่านต้องการจะเพิ่ม
 3. กดที่ปุ่ม Enter .

วิธีการที่ 2

 1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
 2. เลือกที่ All Apps.
 3. กดที่ปุ่ม Enter .
 4. ในหน้าจอ All Apps, เลือกแอปที่ท่านต้องการจะเพิ่ม
 5. กดที่ปุ่ม Options .
 6. เลือกที่ Add to My Apps.

ถ้าต้องการจะลบแอปออกจากบริเวณ My Apps, ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม OPTIONS .
 2. ในบริเวณ My Apps, เลือกที่ Remove Application เพื่อลบแอปนั้น