หมายเลข ID หัวข้อ : 00148246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

การฟอร์แมทแบบใดที่จะต้องใช้เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟเข้ากับทีวี ?

    Android TV ใช้งานร่วมกันได้กับ Hard Disk Drives (HDD) ภายนอก หรือแฟลชไดร์ฟที่มีการฟอร์แมทในระบบไฟล์แบบ NTFS หรือ FAT32.

    ข้อสำคัญ: เมื่อเชื่อมต่อตัวฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ไดร์ฟภายนอกนั้นจะต้องมีแหล่งจ่ายกำลังงานของตนเอง เนื่องจากแต่ละพอร์ตของ USB ในทีวีนั้น มีขีดจำกัดกำลังงานที่ 5V~500mA. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับไดร์ฟภายนอกนั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

    หมายเหตุ: 4K Android TV มีพอร์ต USB 3 พอร์ต หนึ่งในนั้นจะมีป้าย SS (Super Speed) กำกับอยู่ที่รองรับได้ถึงระดับ 5V~900mA