หมายเลข ID หัวข้อ : 00148246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2016

มีฟอร์แมทใดบ้างที่จะต้องใช้ในการเชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟเข้ากับทีวีได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Android TV ใช้งานร่วมกันได้กับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) หรือแฟลชไดร์ฟ  ที่มีระบบไฟล์เป็น NTFS หรือระบบไฟล์ FAT32.

สำคัญ: เมื่อจะทำการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ไดร์ฟภายนอกที่มีแหล่งจ่ายกำลังงานของตัวเองเนื่องจากแต่ละพอร์ต USB ของทีวีมีการจำกัดกำลังที่จ่ายได้อยู่ที่ 5V~500mA. ให้อ้างอิงกับคู่มือใช้งานที่จัดมาให้กับไดร์ฟภายนอกนั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

หมายเหตุ: 4K Android TV จะมีพอร์ต USB ให้ 3 พอร์ต, หนึ่งในนั้นจะมีป้าย SS (Super Speed) กำกับอยู่ซึ่งจะรองรับได้ถึง 5V~900mA.