หมายเลข ID หัวข้อ : 00146785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

หลอดไฟที่ด้านล่างของหน้าจอหมายถึงอะไร?

  ด้านล่างของหน้าจอจะมีหลอดไฟติดสว่างในสถานะการณ์ต่าง ๆ กัน, เช่น เมื่อมีการรองรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากทางเครือข่ายในบ้าน, เมื่อมีการตั้งค่าเวลาการบันทึกหรือมีการตั้งนาฬิกาตั้งเวลาไว้ , เมื่อกำลังมีการบันทึก, และอื่น ๆ .

  หมายเหตุ: เมื่อหลอดไฟ LED ติดสว่างที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ตรวจสอบจากคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
                ไฟ LED ติดสว่างในสีที่แตกต่างกัน หมายถึงอะไร?

  ตารางด้านล่างจะเป็นภาพรวมของความหมายของสีต่าง ๆ ของหลอดไฟ.

   สีที่แสดง

   ภาพที่แสดง

   สถานะของทีวี

  ขาว

   Image

  เมื่อมีการตั้งโหมด Picture off ไว้

  น้ำเงินอมเขียว 

  Image

  เมื่ออุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทปเล็ต, ฯลฯ.) เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA ที่อยู่ในเครือข่ายในบ้าน
  เมื่อมีการเปิดใช้งาน Video & TV SideView ในเครือข่ายในบ้าน
  เมื่อมีการตั้งเวลาการบันทึกไว้จาก Video & TV SideView*

  เหลืองอำพัน

  Image

  เมื่อมีการตั้งฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนาฬิกาตั้งเวลาไว้

  แดง

  Image

  เมื่อการบันทึกมีการเริ่มต้นขึ้น*

  *การใช้งานของฟังก์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวีนั้น ๆ.

  ถ้าหากท่านต้องการจะปิดไฟออกไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
   หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ทำการปิดไฟเหล่านี้. เนื่องจาก ท่านจะไม่สามารถทราบถึงสถานะของทีวีนั้นได้.
  วิธีการปิดหลอดไฟต่าง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของทีวี.