หมายเลข ID หัวข้อ : 00146785 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

หลอดไฟที่ด้านล่างของหน้าจอหมายถึงอะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้านล่างของหน้าจอจะมีหลอดไฟติดสว่างในสถานะการณ์ต่าง ๆ กัน, เช่น เมื่อมีการรองรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากทางเครือข่ายในบ้าน, เมื่อมีการตั้งค่าเวลาการบันทึกหรือมีการตั้งนาฬิกาตั้งเวลาไว้ , เมื่อกำลังมีการบันทึก, และอื่น ๆ .

หมายเหตุ: เมื่อหลอดไฟ LED ติดสว่างที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ตรวจสอบจากคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
              ไฟ LED ติดสว่างในสีที่แตกต่างกัน หมายถึงอะไร?

ตารางด้านล่างจะเป็นภาพรวมของความหมายของสีต่าง ๆ ของหลอดไฟ.

 สีที่แสดง

 ภาพที่แสดง

 สถานะของทีวี

ขาว

 Image

เมื่อมีการตั้งโหมด Picture off ไว้

น้ำเงินอมเขียว 

Image

เมื่ออุปกรณ์มือถือ (โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, แทปเล็ต, ฯลฯ.) เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA ที่อยู่ในเครือข่ายในบ้าน
เมื่อมีการเปิดใช้งาน Video & TV SideView ในเครือข่ายในบ้าน
เมื่อมีการตั้งเวลาการบันทึกไว้จาก Video & TV SideView*

เหลืองอำพัน

Image

เมื่อมีการตั้งฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนาฬิกาตั้งเวลาไว้

แดง

Image

เมื่อการบันทึกมีการเริ่มต้นขึ้น*

*การใช้งานของฟังก์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นของทีวีนั้น ๆ.

ถ้าหากท่านต้องการจะปิดไฟออกไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
 หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ทำการปิดไฟเหล่านี้. เนื่องจาก ท่านจะไม่สามารถทราบถึงสถานะของทีวีนั้นได้.
วิธีการปิดหลอดไฟต่าง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของทีวี.