หมายเลข ID หัวข้อ : 00236351 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

แอป Disney+ มีให้สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc™ หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ไม่มี แอป Disney+ ไม่มีการรองรับในเครื่องเล่น Blu-ray Disc™