หมายเลข ID หัวข้อ : 00156113 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สองตัวหรือมากกว่าในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จะสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะอุปกรณ์เล่นเสียงออดิโอและอุปกรณ์แฮนด์ฟรีได้หนึ่งตัวเท่านั้น.