หมายเลข ID หัวข้อ : 00106991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับสเตอริโอติดรถยนต์ของฉันผ่านทาง Bluetooth ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้กับหัวข้อนี้

  ให้ตรวจเช็ครายการต่าง ๆ ต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบดูว่าระบบเครื่องเสียง Bluetooth ติดรถยนต์ มีการจับคู่กับโทรศัพท์ไว้แล้ว การจับคู่ของระบบเครื่องเสียง Bluetooth ติดรถยนต์ และโทรศัพท์ จำเป็นต้องดำเนินการระหว่างทั้งสองเครื่อง

   เพื่อเป็นการย้ำเตือน การจะจับคู่เครื่องเสียงติดรถยนต์และโทรศัพท์ของท่าน ให้ดูที่ขั้นตอนต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เปิด Bluetooth ไว้ในอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะจับคู่กับเครื่องเสียงติดรถยนต์
   2. เลือกที่ Bluetooth source (Phone)
   3. ไปที่ Bluetooth Menu
   4. ในเมนูการตั้งค่าของ Bluetooth กดที่ Pairing

    หมายเหตุ:

    • ขั้นตอนข้างต้นเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่โดยขั้นตอนนี้ได้ หรือถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง หรืออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ(โทรศัพท์)
    • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ การจำกัดเวลาสำหรับการจับคู่อาจจะมีอยู่สั้น พยายามทำการจับคู่ให้สำเร็จภายในช่วงเวลานั้น
    • การจับคู่จำเป็นต้องทำเฉพาะในครั้งแรกเท่านั้น เนื่องจากเครื่องนี้และอุปกรณ์ตัวอื่น ๆจะรู้จักกันได้โดยอัตโนมัติในครั้งถัดไป
    • ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่โทรศัพท์ของท่านได้ แม้จะทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้ว โทรศัพท์ของท่านอาจจะใช้งานร่วมกับเครื่องนี้ไม่ได้
  2. เมื่อเปิด Media Player ในโทรศัพท์แล้ว อาจจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ กรุณาปิด Media Player ก่อน และจากนั้นให้ลองทำการเชื่อมต่อดูใหม่ ถ้าหากมีแอปพลิเคชันอื่นใดทำงานอยู่ ให้ปิดแอปพลิเคชันนั้นทั้งหมด และจากนั้นให้ลองทำการเชื่อมต่อดู
  3. เมื่อเปิด เครื่องเสียงติดรถยนต์ขึ้นมา เครื่องเสียงติดรถยนต์จะพยายามทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่เชื่อมต่อกันครั้งล่าสุด การทำงานนี้จะใช้เวลา ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อื่นที่นอกเหนือจากเครื่องล่าสุดที่เชื่อมต่อกัน ให้ทำการเลือกโทรศัพท์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วยตนเอง หรือ ทำการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องจากอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย (โทรศัพท์)

   หมายเหตุ: เมื่อทำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย (โทรศัพท์) ไปยังตัวเครื่องนี้ ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:

   • ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้จะไม่สามารถตรวจพบจากอุปกรณ์ตัวอื่นได้ ตัดการเชื่อมต่อปัจจุบันออกไป และค้นหาเครื่องนี้จากอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง
   • อุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อออกไปนั้นสามารถจะเชื่อมต่อกลับเข้ามาใหม่ได้โดยการเลือกจากรายการที่ลงทะเบียนไว้
  4. ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์ตัวอื่น (โทรศัพท์) การค้นหาจากเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถทำได้ ค้นหาเครื่องนี้จากอุปกรณ์ตัวอื่น (โทรศัพท์)
  5. ขึ้นอยู่กับสเปคของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ (โทรศัพท์) ท่านอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อจากเครื่องนี้ได้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากเครื่องนี้ไม่ทำการเชื่อมต่อให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของวิธีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง ให้อ้างอิงจาก คู่มือของเครื่องนี้