หมายเลข ID หัวข้อ : 00084978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth ที่สามารถจับคู่ได้คือเท่าใด ?

  จะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่อง.

  • สำหรับ เครื่องรุ่น MHC-GT3D, MHC-GT5D, MHC-V5, MHC-V6D, MHC-V7D, MHC-GT4D, MHC-V44D, SHAKE-X1D, SHAKE-X3D, SHAKE-X7D, SRS-BTD70, SRS-BTS50, SRS-X9, SRS-X7, SRS-X99, SRS-X88, SRS-X77, SRS-HG1 .
   • ข้อมูลการจับคู่สามารถจะทำการลงทะเบียนได้ถึง เก้า อุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย .
  • สำหรับเครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น.
   • ข้อมูลการจับคู่ สามารถจะลงทะเบียนได้ถึง แปด อุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการจับคู่อุปกรณ์ใหม่ หลังจากที่อุปกรณ์ที่สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมดครบจำนวนแล้ว, อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ที่มีเวลาการเชื่อมต่อที่เก่าที่สุดจะถูกทดแทนด้วยอันใหม่.