หมายเลข ID หัวข้อ : 00106777 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ทำไมใช้เวลายาวนานในการเริ่มเล่นหลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ?

    ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ครบทุกรุ่นที่สามารถใช้กับ USB ได้ ถ้าต้องการจะดูว่าเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ของท่านมีฟังก์ชัน USB หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปค

    หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์, อาจจะใช้เวลาในการเริ่มต้นเล่น ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB นั้น เพื่อให้มีเวลาในการเข้าถึงที่เร็วขึ้น ให้เก็บบันทึกไฟล์ให้น้อยลงในอุปกรณ์ USB นั้น

    หมายเหตุ:

    • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ USB นั้นได้รับการตรวจพบโดยเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์ผ่านทางหน้าจอแสดงผลของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้น ถ้าหากอุปกรณ์ USB นั้นไม่ได้รับการตรวจพบ ให้ถอดออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปให้กับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้นใหม่
    • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ USB ไม่ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์นั้น จนกว่าจะมีการติดเครื่องยนต์แล้ว