หมายเลข ID หัวข้อ : 00152898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

สเตอริโอติดรถยนต์เล่นเพลงซ้ำหรือข้ามเพลงไปเมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB1 หรือ USB2

    ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อ อุปกรณ์ USBมีไฟล์ที่ไม่รองรับอยู่ด้วย ให้ลบไฟล์ที่ไม่รองรับ ไฟล์ที่เล่นไม่ได้นั้นออกไปจาก อุปกรณ์ USB นั้น

    เมื่อระบบพบกับไฟล์ที่ไม่รองรับ เพลงนั้นจะถูกข้ามไป เพื่อไปเล่นเพลงถัดไป ถ้ามีเพลงที่ถูกข้ามไป จำนวนของเพลงที่รองรับได้โดยระบบและจำนวนเพลงที่เก็บบันทึกไว้ใน อุปกรณ์ USBนั้นจะแตกต่างกันได้ ด้วยเหตุผลนี้ เมื่อท่านกดปุ่ม prev/next เพลงเดิมหรือเพลงก่อนหน้านี้จะถูกเล่นขึ้นมา