หมายเลข ID หัวข้อ : 00156003 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2016

ลำดับการเล่นของคอนเทนท์ที่เป็นเพลงเมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2 เป็นอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  • สำหรับสมาร์ทโฟน, WALKMAN, แฟลชไดร์ฟ USB:
    การเล่นจะเรียงตามลำดับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ (ตาม UTF-8) ของโฟลเดอร์และคอนเทนท์ในนั้น.
  • สำหรับ iPhone/iPod:
    เพลงจะทำการเล่นตามลำดับที่จัดการโดย iTunes.