หมายเลข ID หัวข้อ : 00154086 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016พิมพ์

ฟอร์แมทของไฟล์แบบใดที่สามารถเล่นจากพอร์ต USB1 หรือ USB2 ได้?

  ฟอร์แมทของไฟล์ต่อไปนี้ สามารถเล่นจากพอร์ต USB1 หรือ USB2 ได้.

  • MP3
  • AAC
  • WMA
  • WAV
  • FLAC
  • AIFF
  • ALAC
  • DSD (DSF, DSDIFF)
  หมายเหตุ:
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์.
  • DSD (DSF, DSDIFF) จะรองรับได้ที่ 2.8 MHz/1 bit, แต่จะมีการแปลงไปเป็น PCM ในระหว่างการเล่น.
  • รองรับไฟล์ที่คลายมาจากการบีบอัดในฟอร์แมท FLAC ได้ด้วยเช่นกัน.
  • ไฟล์ต่อไปนี้จะไม่มีการรองรับ.
   • รายการเพลง M3U 
   • ไฟล์ที่มี DRM
   • ไฟล์ที่เป็น Multi-channel