หมายเลข ID หัวข้อ : 00155978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2016

Bluetooth hands-free มี Optical output ที่ให้เสียงออดิโอออกมาได้หรือไม่?

    Bluetooth Audio กับ Bluetooth Phone สามารถให้ Optical output ออกมาใช้งานได้.